سیس آتراکوریم

Cisatracurium

مشخصات داروی سیس آتراکوریم


 • نام های تجاری خارجی Cisatracurium
  • Nimbex®
 • دسته دارویی سیس آتراکوریم
 • ترکیب مسدودکنندهی عصب-عضله، غیردپولاریزان
 • مصرف سیس آتراکوریم در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.
 • مصرف سیس آتراکوریم در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف سیس آتراکوریم


 • Cisatracurium

 • موارد استفاده سیس آتراکوریم
 • آمپول سیس آتراکوریم به عنوان کمک کننده در ایجاد بیهوشی عمومی برای تسهیل لوله گذاری درون تراشه و شل کننده عضلانی در هنگام جراحی تجویز می گردد.

  هشدار: استفاده از شل کننده عضلات سیس آتراکوریوم، جهت تسهیل تنفس مکانیکی در بیماران ICU، درد را برطرف نمی کند و آرام بخش نمی باشد.

 • توصیه مصرف سیس آتراکوریم
 • در تزریق آمپول شل کننده عضلانی سیس آتراکوریم به موارد زیر توجه کنید:

  1. بیمار معمولا قبل از استفاده غیر هوشیار است.
  2. از پایش مداوم بیمار و دادن حمایت عاطفی جهت کاهش ترس و اضطراب قبل از استفاده از این دارو، اطمینان حاصل کنید.
  3. پس از برگشت تونیسیته عضلانی، بیمار اقدام به تغییر وضعیت و بلند شدن ناگهانی از تخت بدون کمک دیگران نکند.

  تداخلات دارویی سیس آتراکوریم


  • Cisatracurium

  محصولات تجاری سیس آتراکوریم در ایران


  داروسازی کاسپین تأمین
 • سیس آتراکوریوم تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 5mL(تزریقی سیس آتراکوریوم)
 • ایران هورمون
 • سیس آتراکورین تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 5mL(تزریقی سیس آتراکوریوم)
 • البرز دارو
 • سیس آتراکورال تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 5mL(تزریقی سیس آتراکوریوم)
 • داروسازی ابوریحان
 • آنسیس تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 10mL(تزریقی سیس آتراکوریوم)
 • داروئی بهین تامین روز آمد
 • رزاترا تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 5mL(تزریقی سیس آتراکوریوم)
 • برچسب سیس آتراکوریم


  به اشتراک بگذارید