سیکلوسپورین

Ciclosporin

مشخصات داروی سیکلوسپورین


 • نام های تجاری خارجی Ciclosporin
 • Brand Names: US 

  • Gengraf;
  •  
  • Neoral;
  •  
  • SandIMMUNE

  Brand Names: Canada 

  • Apo-Cyclosporine;
  •  
  • Neoral;
  •  
  • Sandimmune I.V.;
  •  
  • Sandoz-Cyclosporine
 • دسته دارویی سیکلوسپورین
 • مصرف سیکلوسپورین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف سیکلوسپورین


 • Ciclosporin

برچسب سیکلوسپورین


محصولات تجاری سیکلوسپورین در ایران


Novartis
 • ساندیمون نئورال کپسول خوراکی 100 mg (کپسول سیکلوسپورین)
 • ساندیمون نئورال کپسول خوراکی 25 mg (کپسول سیکلوسپورین)
 • ساندیمون نئورال کپسول خوراکی 50 mg (کپسول سیکلوسپورین)
 • ساندیمون محلول تزریقی داخل وریدی 50 mg/1mL 1mL(محلول تزریقی سیکلوسپورین)
 • ساندیمون محلول تزریقی داخل وریدی 50 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی سیکلوسپورین)
 • ساندیمون نئورال محلول خوراکی 100 mg/1mL 50mL(محلول سیکلوسپورین)
 • داروسازی زهراوی
 • ایمینورال کپسول خوراکی 25 mg (کپسول سیکلوسپورین)
 • ایمینورال کپسول خوراکی 100 mg (کپسول سیکلوسپورین)
 • ایمینورال کپسول خوراکی 50 mg (کپسول سیکلوسپورین)
 • لابراتوارهای سینا دارو
 • لاکروسپورین محلول، قطره چشمی 0.05 % 10mL(محلول، قطره سیکلوسپورین)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی سیکلوسپورین

  100 mg

  کپسول نرم

  25 mg

  کپسول نرم

  50 mg

  کپسول نرم

  50 mg/ml

  محلول تزریقی

  0.05 .%

  محلول

  2 %

  محلول

  100 mg/ml

  محلول