سیکلوسپورین

Ciclosporin

مشخصات داروی سیکلوسپورین


 • نام های تجاری خارجی Ciclosporin
 • Brand Names: US 

  • Gengraf;
  •  
  • Neoral;
  •  
  • SandIMMUNE

  Brand Names: Canada 

  • Apo-Cyclosporine;
  •  
  • Neoral;
  •  
  • Sandimmune I.V.;
  •  
  • Sandoz-Cyclosporine
 • دسته دارویی سیکلوسپورین
 • مصرف سیکلوسپورین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف سیکلوسپورین


 • Ciclosporin

برچسب سیکلوسپورین


محصولات تجاری سیکلوسپورین در ایران


Novartis
 • ساندیمون نئورال کپسول خوراکی 100 mg (کپسول سیکلوسپورین)
 • ساندیمون نئورال کپسول خوراکی 25 mg (کپسول سیکلوسپورین)
 • ساندیمون نئورال کپسول خوراکی 50 mg (کپسول سیکلوسپورین)
 • ساندیمون محلول تزریقی داخل وریدی 50 mg/1mL 1mL(محلول تزریقی سیکلوسپورین)
 • ساندیمون محلول تزریقی داخل وریدی 50 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی سیکلوسپورین)
 • ساندیمون نئورال محلول خوراکی 100 mg/1mL 50mL(محلول سیکلوسپورین)
 • داروسازی زهراوی
 • ایمینورال کپسول خوراکی 25 mg (کپسول سیکلوسپورین)
 • ایمینورال کپسول خوراکی 100 mg (کپسول سیکلوسپورین)
 • ایمینورال کپسول خوراکی 50 mg (کپسول سیکلوسپورین)
 • لابراتوارهای سینا دارو
 • لاکروسپورین محلول، قطره چشمی 0.05 % 10mL(محلول، قطره سیکلوسپورین)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی سیکلوسپورین

  100 mg

  کپسول نرم

  25 mg

  کپسول نرم

  50 mg

  کپسول نرم

  50 mg/ml

  محلول تزریقی

  0.05 .%

  محلول

  2 %

  محلول

  100 mg/ml

  محلول