سیکلزوناید

Ciclesonide
Ciclesonide (Oral Inhalation)

موارد استفاده سیکلزوناید

پیشگیری از بروز آسم

توصیه مصرف سیکلزوناید

جهت درمان حملات شدید آسم نمی باشد. ممکن است حساسیت شما به عفونت افزایش یابد. از تماس با افراد مبتلا یا عامل آبله مرغان و سرخچه اجتناب کنید. موارد ذیل را گزارش کنید: سردرد مداوم، خون ریزی بینی، عفونت قارچی دهانی، احساس طعم بد در دهان، گلو درد یا درد در زبان، بدتر شدن شرایط یا عدم بهبود شرایط. 

Ciclesonide (Nasal)

موارد استفاده سیکلزوناید

درمان آلرژی فصلی و آبریزش بینی

نام های تجاری خارجی
  • Alvesco®
  • Omnaris™
دسته دارویی

کورتیکواسترویید، استنشاقی (دهانی)

کورتیکواسترویید، بینی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Systemic corticosteroids are excreted in human milk. It is not known if sufficient quantities of ciclesonide are absorbed following oral inhalation to produce detectable amounts in breast milk; however, oral absorption is limited (<1%). The use of inhaled corticosteroids is not considered a contraindication to breast-feeding (NAEPP, 2005).

اشکال دارویی موجود در ایران

160 mcg/puff

آیروسول دوزبندی شده

50 mcg/Actuation

SPRAY, SUSPENSION

80 mcg/puff

آیروسول دوزبندی شده


داروهای مرتبط
دگزامتازون ترکیب ضد التهاب ضد استفراغ کورتیکواسترویید، سسیستمیک
تادالافیل مهارکننده آنزیم 5-فسفو دی استراز
کلروکین آمینوکینولین (ضد مالاریا)
دیلتیازم ترکیب ضد آنژین ترکیب ضد آریتمی، کلاس چهار مسدودکننده کانال کلسیم مسدودکننده کانال کلسیم، غیر دی هیدروپیریدینی
سیرولیموس ترکیب سرکوب کننده سیستم ایمنی مهارکننده mTOR Kinase
آلفنتانیل ضد درد، اپیوئیدیآنیلیدوپیپریدین، اپیوئیدی
کاربامازپین ضد تشنج، متفرقه
ارگوتامین کامپاند ترکیب ضد میگرن مشتق ارگوت
ارگوتامین+کافئین ترکیب ضد میگرن مشتق ارگوت محرک
دستاکسل ترکیب ضد نئوپلاسم، ضد میکروتوبول ترکیب ضد نئوپلاسم، با منشا طبیعی (گیاه) ترکیب ضد نئوپلاسم، مشتقات تاکسان
آریپیپرازول ترکیب ضد جنون، آتیپیکال
دیازپام بنزودیازپین
ارگوتامین ترکیب ضد میگرن مشتق ارگوت
پیموزاید ترکیب ضد سایکوز، تیپیکال
آملودیپین ترکیب ضد آنژین، بلاک کننده‌ی کانال کلسیمبلاک کننده‌ی کانال کلسیم، دی‌هیدروپیریدینی
بیشتر