واکسن وبا

Cholera Vaccine

مشخصات داروی واکسن وبا


  • نام های تجاری خارجی Cholera Vaccine
  • دسته دارویی واکسن وبا
  • مصرف واکسن وبا در بارداری

توصیه مصرف واکسن وبا


  • Travelers' Diarrhea and Cholera Vaccine

تداخلات دارویی واکسن وبا


  • Travelers' Diarrhea and Cholera Vaccine

Food: May affect efficacy of vaccine. Avoid food 1 hour before and 1 hour following vaccine administration.

به اشتراک بگذارید


*** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


اثربخشی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

راحتی در استفاده

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

رضایتمندی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره
هیچ نظری ثبت نشده است.
هیچ پرسشی ثبت نشده است.

اشکال دارویی واکسن وبا

-

سوسپانسیون