کلروفنیرامین

Chlorpheniramine
Chlorpheniramine

موارد استفاده کلروفنیرامین

کلروفنیرامین جهت کنترل آبریزش بینی به دلیل آلرژی فصلی یا سالیانه و یا سایر علایم آلرژی از جمله خارش تجویز می گردد.

نحوه مصرف کلروفنیرامین

می توانید با غذا یا آب استفاده کنید، برخی از فراورده ها حاوی فنیل آلانین هستند. 

نام های تجاری خارجی
 • Ahist™
 • Aller-Chlor® [OTC]
 • Allergy Relief [OTC]
 • Chlor Hist [OTC]
 • Chlor-Trimeton® Allergy [OTC]
 • Chlorphen [OTC]
 • Diabetic Tussin® for Children Allergy Relief [OTC]
 • Ed Chlorped [DSC]
 • Ed-Chlortan
 • Teldrin® HBP [OTC]
دسته دارویی

مشتقات آلکیل‌ آمین

آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین

آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل اول

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
پور سینا
 • کلرفنیرامین قرص خوراکی 4 mg (قرص کلرفنیرامین مالئات)
 • البرز دارو
 • کلرفنیرامین تزریقی پرنترال 10 mg/1mL (تزریقی کلرفنیرآمین مالئات)
 • داروسازی کاسپین تأمین
 • هیستادیک تزریقی پرنترال 10 mg/1mL (تزریقی کلرفنیرآمین مالئات)
 • لابراتوارهای شهردارو
 • کلرفنیرآمین شربت خوراکی 2 mg/5 mL 60mL(شربت کلرفنیرآمین مالئات)
 • داروسازی رها اصفهان
 • ستادین دی-سی شربت خوراکی 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 200mL(شربت استامینوفن / کلرفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • داروسازی امین
 • دکستا کلد سی شربت خوراکی 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / کلرفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • داروسازی تولید دارو
 • فور کلد تیدی شربت خوراکی 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن / کلرفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • کوفکس شربت خوراکی 2 mg/100 mg/5 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین / کلرفنیرآمین / فنیل افرین)
 • رلیکول قرص خوراکی 325 mg/5 mg/2 mg (قرص استامینوفن / فنیل افرین / کلرفنیرآمین)
 • کارخانجات دارو پخش
 • کلرفنیرامین/گایافنزین/فنیل افرین شربت خوراکی 2 mg/100 mg/5 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین / کلرفنیرآمین / فنیل افرین)
 • داروسازی خوارزمی
 • استامینوفن/کلرفنیرآمین/دکسترومتورفان/فنیل افرین شربت خوراکی 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / کلرفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • اتانول: الکل ممکن است باعث افزایش سرکوب سیستم عصبی شود. جهت افزایش اثرات بیمار مورد پایش قرار گیرد و توصیه های لازم به او داده شود. 

  اشکال دارویی موجود در ایران

  10 mg/ml

  تزریقی

  2 mg/ml

  شربت

  4 mg

  قرص

  8 mg

  قرص طولانی رهش


  داروهای مرتبط