کلروفنیرامین

Chlorpheniramine
Chlorpheniramine

موارد استفاده کلروفنیرامین

کلروفنیرامین جهت کنترل آبریزش بینی به دلیل آلرژی فصلی یا سالیانه و یا سایر علایم آلرژی از جمله خارش تجویز می گردد.

نحوه مصرف کلروفنیرامین

می توانید با غذا یا آب استفاده کنید، برخی از فراورده ها حاوی فنیل آلانین هستند. 

نام های تجاری خارجی
 • Ahist™
 • Aller-Chlor® [OTC]
 • Allergy Relief [OTC]
 • Chlor Hist [OTC]
 • Chlor-Trimeton® Allergy [OTC]
 • Chlorphen [OTC]
 • Diabetic Tussin® for Children Allergy Relief [OTC]
 • Ed Chlorped [DSC]
 • Ed-Chlortan
 • Teldrin® HBP [OTC]
دسته دارویی

مشتقات آلکیل‌ آمین

آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین

آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل اول

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
لابراتوارهای شهردارو
 • کلرفنیرامین قرص خوراکی 4 mg (قرص کلرفنیرامین مالئات)
 • کلرفنیرآمین شربت خوراکی 2 mg/5 mL 60mL(شربت کلرفنیرآمین مالئات)
 • البرز دارو
 • کلرفنیرامین محلول تزریقی تزریقی 10 mg/1mL (محلول تزریقی کلرفنیرآمین مالئات)
 • داروسازی کاسپین تأمین
 • هیستادیک محلول تزریقی تزریقی 10 mg/1mL (محلول تزریقی کلرفنیرآمین مالئات)
 • کارخانجات دارو پخش
 • کلرفنیرامین/گایافنزین/فنیل افرین شربت خوراکی 2 mg/100 mg/5 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین/کلرفنیرآمین مالئات/فنیل افرین هیدروکلراید)
 • داروسازی تولید دارو
 • کوفکس شربت خوراکی 2 mg/100 mg/5 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین/کلرفنیرآمین مالئات/فنیل افرین هیدروکلراید)
 • رلیکول قرص خوراکی 325 mg/5 mg/2 mg (قرص استامینوفن/فنیل افرین هیدروکلراید/کلرفنیرآمین مالئات)
 • اتانول: الکل ممکن است باعث افزایش سرکوب سیستم عصبی شود. جهت افزایش اثرات بیمار مورد پایش قرار گیرد و توصیه های لازم به او داده شود. 

  اشکال دارویی موجود در ایران

  10 mg/ml

  تزریقی

  2 mg/ml

  شربت

  4 mg

  قرص

  8 mg

  قرص طولانی رهش


  داروهای مرتبط