کلروفنیرامین

Chlorpheniramine

مشخصات داروی کلروفنیرامین


 • نام های تجاری خارجی Chlorpheniramine
  • Ahist™
  • Aller-Chlor® [OTC]
  • Allergy Relief [OTC]
  • Chlor Hist [OTC]
  • Chlor-Trimeton® Allergy [OTC]
  • Chlorphen [OTC]
  • Diabetic Tussin® for Children Allergy Relief [OTC]
  • Ed Chlorped [DSC]
  • Ed-Chlortan
  • Teldrin® HBP [OTC]
 • دسته دارویی کلروفنیرامین
 • مصرف کلروفنیرامین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف کلروفنیرامین در شیردهی
 • این دارو در شیر ترشح می شود.

توصیه مصرف کلروفنیرامین


 • Chlorpheniramine

 • موارد استفاده کلروفنیرامین
 • کلروفنیرامین جهت کنترل آبریزش بینی به دلیل آلرژی فصلی یا سالیانه و یا سایر علایم آلرژی از جمله خارش تجویز می گردد.

 • نحوه مصرف کلروفنیرامین
 • می توانید با غذا یا آب استفاده کنید، برخی از فراورده ها حاوی فنیل آلانین هستند. 

  تداخلات دارویی کلروفنیرامین


  • Chlorpheniramine

  اتانول: الکل ممکن است باعث افزایش سرکوب سیستم عصبی شود. جهت افزایش اثرات بیمار مورد پایش قرار گیرد و توصیه های لازم به او داده شود. 

  برچسب کلروفنیرامین


  محصولات تجاری کلروفنیرامین در ایران


  ایران دارو
 • کلرفنیرامین قرص خوراکی 4 mg (قرص کلرفنیرامین مالئات)
 • البرز دارو
 • کلرفنیرامین تزریقی پرنترال 10 mg/1mL (تزریقی کلرفنیرآمین مالئات)
 • داروسازی کاسپین تأمین
 • هیستادیک تزریقی پرنترال 10 mg/1mL (تزریقی کلرفنیرآمین مالئات)
 • لابراتوارهای شهردارو
 • کلرفنیرآمین شربت خوراکی 2 mg/5 mL 60mL(شربت کلرفنیرآمین مالئات)
 • داروسازی رها اصفهان
 • ستادین دی-سی شربت خوراکی 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 200mL(شربت استامینوفن / کلرفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • داروسازی امین
 • دکستا کلد سی شربت خوراکی 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / کلرفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • کلرفنیرامین/گایافنزین/فنیل افرین شربت خوراکی 100 mg/2 mg/5 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین / کلرفنیرآمین / فنیل افرین)
 • داروسازی تولید دارو
 • فور کلد تیدی شربت خوراکی 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن / کلرفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • رلیکول قرص خوراکی 325 mg/5 mg/2 mg (قرص استامینوفن / فنیل افرین / کلرفنیرآمین)
 • کوفکس شربت خوراکی 100 mg/2 mg/5 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین / کلرفنیرآمین / فنیل افرین)
 • رینوتوس دی شربت خوراکی 2 mg/15 mg/5 mg/5mL 120mL(شربت کلرفنیر آمین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • رامو فارمین
 • پکتورامین شربت خوراکی 100 mg/2 mg/5 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین / کلرفنیرآمین / فنیل افرین)
 • داروسازی فاتک شیمی پارس
 • پاناگریپ -سی کپسول خوراکی 200 mg/25 mg/2.5 mg/150 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / کلرفنیر آمین / ویتامین سی)
 • نیک آسا فارمد
 • پانادین-سی کپسول خوراکی 200 mg/25 mg/2.5 mg/150 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / کلرفنیر آمین / ویتامین سی)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • کوریزان ویتامین سی کپسول خوراکی 200 mg/25 mg/2.5 mg/150 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / کلرفنیر آمین / ویتامین سی)
 • داروسازی خوارزمی
 • استامینوفن/کلرفنیرآمین/دکسترومتورفان/فنیل افرین شربت خوراکی 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / کلرفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی کلروفنیرامین

  10 mg/ml

  تزریقی

  2 mg/ml

  شربت

  4 mg

  قرص

  8 mg

  قرص طولانی رهش


  داروهای مرتبط