کلرمتین (نیتروژن موستارد)

Chlormethine (Nitrogen mustard)

مشخصات داروی کلرمتین (نیتروژن موستارد)


  • نام های تجاری خارجی Chlormethine (Nitrogen mustard)
  • دسته دارویی کلرمتین (نیتروژن موستارد)
  • مصرف کلرمتین (نیتروژن موستارد) در بارداری

توصیه مصرف کلرمتین (نیتروژن موستارد)


به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی کلرمتین (نیتروژن موستارد)

10 mg

پودر برای تزریق


از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲