ستیریزین+سودوافدرین

Cetirizine+Pseudoephedrine

مشخصات داروی ستیریزین+سودوافدرین


  • نام های تجاری خارجی Cetirizine+Pseudoephedrine
  • US: ZyrTEC-D Allergy & Congestion [OTC]
    Canada: Reactine Complete

  • دسته دارویی ستیریزین+سودوافدرین
  • مصرف ستیریزین+سودوافدرین در بارداری

توصیه مصرف ستیریزین+سودوافدرین


  • Cetirizine+Pseudoephedrine
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی ستیریزین+سودوافدرین

-

قرص طولانی رهش


از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲