سفالوتین

Cephalothin

مشخصات داروی سفالوتین


  • نام های تجاری خارجی Cephalothin
  • Keflin

  • دسته دارویی سفالوتین
  • مصرف سفالوتین در بارداری
  • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.

توصیه مصرف سفالوتین


  • Cephalothin
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی سفالوتین

1 g

پودر برای تزریق


از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲