سفوروکسیم

Cefuroxime
Cefuroxime

موارد استفاده سفوروکسیم

داروی سفوروکسیم به اشکال دارویی قرص و یا شربت و یا آمپول در بازار موجود است.

از این دارو در درمان عفونتهای ناشی از استافیلوکوک، استرپتوکوک گروه بی، هموفیلوس انفلونزا، سالمونلا و کلبسیلا، عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی و تحتانی، گوش، مجاری ادراری، عفونتهای ساده پوستی و بافت نرم، استخوان و مفصل، سپسیس، گنوره، بیماری لایم در مراحل اولیه و پروفیلاکسی جراحی استفاده می شود.

توصیه مصرف سفوروکسیم

هر گونه درد یا التهاب در محل تزریق سفوروکسیم، اختلال در تنفس و بلع یا درد قفسه سینه، راش را گزارش دهید.

فرم قرص یا محلول خوراکی سفوروکسیم باید در فواصل زمانی معین و دقیق، با معده پر مصرف شود. سوسپانسیون های خوراکی را قبل از مصرف خوب تکان دهید. مایعات کافی مصرف کنید (مگر در شرایطی که به دلیل خاصی، محدودیت مصرف مایعات داشته باشید).

هشدار: مصرف داروی سفوروکسیم ممکن سبب ایجاد نتایج کاذب در آزمایش گلوکز ادرار شود.

عوارض جانبی سفوروکسیم

مصرف این دار ممکن اس عوارض جانبی به همراه داشته باشد، لذا در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر آن را به پزشک معالج خود گزارش دهید:

 • هرگونه راش
 • اختلال در تنفس و بلع
 • اسهال پایدار
 • تهوع

نحوه مصرف سفوروکسیم

بعضی فرآورده ها ممکن است حاوی فنیل آلانین یا سدیم باشند.

سوسپانسیون خوراکی می تواند با معده پر مصرف شود.

نام های تجاری خارجی
 • Ceftin®
 • Zinacef®
دسته دارویی

آنتی‌بیوتیک، سفالوسپورین (نسل دوم)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

Cefuroxime is excreted in breast milk. Manufacturer recommendations vary; caution is recommended if cefuroxime I.V. is given to a nursing woman and it is recommended to consider discontinuing nursing temporarily during treatment following oral cefuroxime. Nondose-related effects could include modification of bowel flora.

داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • سفوروکسیم پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 750 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی سفوروکسیم)
 • دارو سازی فارابی
 • فارینات قرص خوراکی 125 mg (قرص سفوروکسیم)
 • فارینات قرص خوراکی 250 mg (قرص سفوروکسیم)
 • فارینات قرص خوراکی 500 mg (قرص سفوروکسیم)
 • داروسازی اکسیر
 • اکسی روکسیم پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 1.5 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی سفوروکسیم)
 • اکسی روکسیم پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 750 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی سفوروکسیم)
 • فراهمی زیستی دارو با غذا افزایش یافته. سطح سرمی سفوروکسیم می تواند در مصرف هم زمان با غذا یا لبنیات افزایش یابد.

  اشکال دارویی موجود در ایران

  1.5 .g

  پودر برای تزریق

  125 mg

  قرص

  125 mg/ml

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  250 mg

  پودر برای تزریق

  250 mg

  قرص

  250 mg/ml

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  500 mg

  قرص

  750 mg

  پودر برای تزریق