سفتازیدیم

Ceftazidime
CefTAZidime

موارد استفاده سفتازیدیم

آمپول سفتازیدیم جهت درمان عفونت سودوموناسی و سایر عفونت های ناشی از باکتری های گرم منفی هوازی، درمان تجربی گرانولوسیتوپنی و تب تجویز می گردد.

توصیه مصرف سفتازیدیم

سفتازیدیم جهت تزریق یکجا یا آهسته می باشد.  مایعات کافی مصرف کنید، مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود. ممکن است اسهال ایجاد کند.

در هنگام تزریق و یا پس از آن، به سرعت هرگونه قرمزی، تورم، درد یا خارش را در محل تزریق گزارش کنید.

عوارض جانبی تزریق سفتازیدیم

تزریق سفتازیدیم ممکن است عوارضی را در پی داشته باشد، لذا در صورت بروز هر یک ار موارد زیر، آن را به پزشک معالج خود گزارش کنید:

 • راش پوستی
 • تنگی نفس
 • سخت بلعیدن
 • اسهال مداوم
 • تهوع و استفراغ
 • درد شکمی
 • تغییر الگوی ادراری یا درد در هنگام ادرار
 • بروز عفونت های فرصت طلب (خارش واژن، ترشح، زخم دهانی، بروز خون در ادرار و مدفوع، تب و لرز غیرعادی)
 • تغییرات عصبی (تحریک پذیری، بیقراری، اضطراب، بی خوابی، توهم)

نحوه مصرف سفتازیدیم

برخی از فرآورده ها حاوی سدیم می باشند. 

نام های تجاری خارجی
 • Fortaz®
 • Tazicef®
دسته دارویی

آنتی‌بیوتیک، سفالوسپورین (نسل سوم)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

Very small amounts of ceftazidime are excreted in breast milk. The manufacturer recommends that caution be exercised when administering ceftazidime to nursing women. Ceftazidime in not absorbed when given orally; therefore, any medication that is distributed to human milk should not result in systemic concentrations in the nursing infant. Nondose-related effects could include modification of bowel flora.

البرز دارو
 • سفتازیدیم پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 2 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی سفتازیدیم)
 • سفتازیدیم پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی سفتازیدیم)
 • داروسازی اکسیر
 • سفتازیدیم-اکسیر پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی سفتازیدیم)
 • سفتازیدیم-اکسیر پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 2 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی سفتازیدیم)
 • سفتازیدیم-اکسیر پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی سفتازیدیم)
 • داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • سفتازیدیم پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی سفتازیدیم)
 • آفا شیمی
 • آفازید پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی سفتازیدیم)
 • آفازید پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی سفتازیدیم)
 • آفازید پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 2 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی سفتازیدیم)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • سفتازید پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی سفتازیدیم)
 • سفتازید پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 2 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی سفتازیدیم)
 • سفتازید پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی سفتازیدیم)
 • داروسازی دانا
 • زاک زیدیم پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 2 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی سفتازیدیم)
 • زاک زیدیم پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی سفتازیدیم)
 • زاک زیدیم پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 g (پودر برای تهیه محلول تزریقی سفتازیدیم)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  1 g

  پودر برای تزریق

  2 g

  پودر برای تزریق

  500 mg

  پودر برای تزریق


  داروهای مرتبط