آزمایش کازونی (برای بیماری هیداتید)

Casoni Test

مشخصات داروی آزمایش کازونی (برای بیماری هیداتید)


  • نام های تجاری خارجی Casoni Test
  • دسته دارویی آزمایش کازونی (برای بیماری هیداتید)
  • مصرف آزمایش کازونی (برای بیماری هیداتید) در بارداری

توصیه مصرف آزمایش کازونی (برای بیماری هیداتید)


به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی آزمایش کازونی (برای بیماری هیداتید)

-

تزریقی


از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲