کارگلومیک اسید

Carglumic Acid

مشخصات داروی کارگلومیک اسید


توصیه مصرف کارگلومیک اسید


 • Carglumic Acid

 • موارد استفاده کارگلومیک اسید
 • درمان کمکی هایپرآمونیای شدید و درمان نگهدارنده هایپرآمونیای مزمن به دلیل نقص آنزیم های کبدی (N-acetylglutamate synthase)

 • نحوه مصرف کارگلومیک اسید
 • بلافاصله بعد از غذا مصرف کنید. 

  برچسب کارگلومیک اسید


  محصولات تجاری کارگلومیک اسید در ایران


  Waymade PLC
 • کارگلومیک اسید وی مید قرص بازشونده در دهان خوراکی 200 mg (قرص بازشونده در دهان کارگلومیک اسید)
 • Recordati Rare Diseases
 • کارباگلو قرص بازشونده در دهان خوراکی 200 mg (قرص بازشونده در دهان کارگلومیک اسید)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی کارگلومیک اسید

  200 mg

  قرص بازشونده


  داروهای مرتبط