کربتوسین

Carbetocin

مشخصات داروی کربتوسین


 • نام های تجاری خارجی Carbetocin
 • دسته دارویی کربتوسین
 • مصرف کربتوسین در بارداری
 • مصرف کربتوسین در شیردهی
 • این دارو در شیر ترشح می شود بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف کربتوسین


 • Carbetocin

 • موارد استفاده کربتوسین
 • کاربتوسین جهت پیشگیری شلی رحم و خون ریزی پس از زایمان سزارین PPH تجویز می شود.

  برچسب کربتوسین


  محصولات تجاری کربتوسین در ایران


  Ferring Gmbh
 • پابال محلول تزریقی پرنترال 100 ug 1mL(محلول تزریقی کاربتوسین)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی کربتوسین

  100 mcg

  محلول تزریقی


  داروهای مرتبط