كاپرئومايسين

Capreomycin
Capreomycin

موارد استفاده كاپرئومايسين

آمپول كاپرئومايسين در درمان سل همراه با حداقل يك داروي ضد سل ديگر تجویز می گردد.

نام های تجاری خارجی
  • Capastat® Sulfate
دسته دارویی

آنتی‌بیوتیک، متفرقه

ترکیب ضد سل

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
Macleods Pharmaceuticals Limited
  • کاپرئومایسین پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی عضلانی 1 g (پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی کاپرئومایسین (بصورت سولفات))
  • اشکال دارویی موجود در ایران

    1 g

    پودر برای تزریق