کافور

Camphor

مشخصات داروی کافور


  • نام های تجاری خارجی Camphor
  • Band-Aid Anti-Itch [OTC] [DSC]; Benadryl Anti-Itch Childrens [OTC]; JointFlex [OTC]; Vicks Vapo Steam [OTC]

  • دسته دارویی کافور
  • مصرف کافور در بارداری

توصیه مصرف کافور


  • Camphor
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی کافور

-

بالک


از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲