آسیکلوویر

Aciclovir
Aciclovir

موارد استفاده آسیکلوویر

هرپس تناسلی، التهاب حاد بافت مغزی در اثر ویروس هرپس، عفونت مخاطی- جلدی در اثر ویروس هرپس، عفونت هرپس زوستر ( زونا )، عفونت واریسلا زوستر ( آبله مرغان )، التهاب قرنیه ( Herpetic Keratitis )

توصیه مصرف آسیکلوویر

 • دارو را بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک مصرف نکنید و علیرغم احساس بهبودی دوره درمان را کامل نمایید.
 • در صورت عدم بهبودی طی یک هفته از مصرف دارو، به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
 • در صورتی که محدودیتی برای مصرف مایعات ندارید بهتر است طی دوره درمان با این دارو مایعات بدون کافئین فراوان بنوشید.
 • از منجمد نمودن دارو پرهیز کنید.
نام های تجاری خارجی

US: Zovirax

Canada: Zovirax

دسته دارویی

Antiviral Agent

ترکیب ضد ویروس

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
Kwality Pharmaceuticals Ltd.
 • آسیکلوویر قرص خوراکی 400 mg (قرص آسیکلوویر)
 • پلاسبو آسیکلوویر کرم موضعی 5 % 10g(کرم آسیکلوویر)
 • آسیمور کرم موضعی 5 % 10g(کرم آسیکلوویر)
 • داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • آسیکلوویر قرص خوراکی 200 mg (قرص آسیکلوویر)
 • روزدارو
 • آسیکلوویر قرص خوراکی 800 mg (قرص آسیکلوویر)
 • ایران دارو
 • آسیکلوویر کرم موضعی 5 % 10g(کرم آسیکلوویر)
 • داروسازی تهران دارو
 • آسیکلوویر-تدافارم قرص خوراکی 400 mg (قرص آسیکلوویر)
 • ایران ناژو
 • آسیکلوویر- ناژو کرم موضعی 5 % 10g(کرم آسیکلوویر)
 • داروسازی ثنامد
 • آسیکلوویر-ثنامد قرص خوراکی 400 mg (قرص آسیکلوویر)
 • دارو سازی بهوزان
 • آسیکلوویر-بهوزان کرم موضعی 5 % 10g(کرم آسیکلوویر)
 • داروسازی بهسا
 • آسیکلوویر بهسا کرم موضعی 5 % 10g(کرم آسیکلوویر)
 • Mylan S.a.s
 • آسیکلوویر مایلن پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی آسیکلوویر)
 • آسیکلوویر مایلن پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 250 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی آسیکلوویر)
 • داروسازی اکسیر
 • آسیکلوویر پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی آسیکلوویر)
 • آسیکلوویر پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 250 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی آسیکلوویر)
 • Combino Pharm
 • آسیکلوویر-کومبکسونا پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 250 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی آسیکلوویر)
 • لابراتوارهای سینا دارو
 • ویرولیز پماد چشمی 3 % 3g(پماد آسیکلوویر)
 • پارس دارو
 • آلوویر کرم موضعی 5 % 10g(کرم آسیکلوویر)
 • باختر بیوشیمی
 • بایوسایکلوویر قرص خوراکی 400 mg (قرص آسیکلوویر)
 • روناک دارو
 • روویرو پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 250 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی آسیکلوویر)
 • روویرو پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی آسیکلوویر)
 • سبحان دارو
 • زوویدرم کرم موضعی 5 % 10g(کرم آسیکلوویر)
 • ایران آوند فر
 • آفیپلکس کرم موضعی 5 % 10g(کرم آسیکلوویر)
 • Some products that may interact with this drug include: other drugs that may cause kidney problems (including nonsteroidal anti-inflammatory drugs-NSAIDs such as ibuprofen, naproxen).

  Acyclovir is very similar to valacyclovir. Do not use medications containing valacyclovir while using acyclovir.

  اشکال دارویی موجود در ایران

  3 %

  پماد

  5 %

  کرم

  200 mg

  قرص

  250 mg

  پودر لیوفیلیزه تزریقی

  400 mg

  قرص

  500 mg

  پودر برای تزریق

  800 mg

  قرص