کلسیم فولینات

Calcium Folinate

مشخصات داروی کلسیم فولینات


 • نام های تجاری خارجی Calcium Folinate
 • Lederle Leucovorin; Leucovorin Calcium Injection; Leucovorin Calcium Injection USP

 • دسته دارویی کلسیم فولینات
 • مصرف کلسیم فولینات در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف کلسیم فولینات


 • Calcium Folinate

برچسب کلسیم فولینات


محصولات تجاری کلسیم فولینات در ایران


Haupt Pharma
 • کلسیم فولینات تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 10mL(تزریقی کلسیم فولینات)
 • Laboratorios Normon Sa
 • كلسيم فولینات تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 5mL(تزریقی کلسیم فولینات)
 • Hospira
 • کلسیم فولینات دی بی ال تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 10mL(تزریقی کلسیم فولینات)
 • کلسیم فولینات پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 100 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی کلسیم فولینات)
 • ایده گستر درمان
 • کلسیفول تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 20mL(تزریقی کلسیم فولینات)
 • Hetero Drugs Limited
 • لئوترو تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 5mL(تزریقی کلسیم فولینات)
 • Hikma Farmaceutica S.a.
 • ریبوفولین تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 5mL(تزریقی کلسیم فولینات)
 • ریبوفولین تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 20mL(تزریقی کلسیم فولینات)
 • Esseti
 • تترافولین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 100 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی کلسیم فولینات)
 • Italfarmaco
 • فولیدار قرص خوراکی 15 mg (قرص کلسیم فولینات)
 • Viofar
 • فدولن قرص خوراکی 15 mg (قرص کلسیم فولینات)
 • روناک
 • روفولین تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 20mL(تزریقی کلسیم فولینات)
 • روفولین تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 3mL(تزریقی کلسیم فولینات)
 • روفولین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 100 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی کلسیم فولینات)
 • Zydus Cadila
 • بیوورین قرص خوراکی 15 mg (قرص کلسیم فولینات)
 • Pfizer S.l.
 • لدرفولين قرص خوراکی 15 mg (قرص کلسیم فولینات)
 • Kleva Pharmaceutical
 • فولینیک اسید قرص خوراکی 15 mg (قرص کلسیم فولینات)
 • فولینیک اسید کلوا قرص خوراکی 15 mg (قرص کلسیم فولینات)
 • داروسازی زهراوی
 • لوکوفولین تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 3mL(تزریقی کلسیم فولینات)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی کلسیم فولینات

  15 mg

  کپسول نرم

  10 mg/ml

  تزریقی

  25 mg/ml

  تزریقی

  3 mg/ml

  تزریقی

  100 mg

  پودر برای تزریق

  30 mg

  پودر برای تزریق

  350 mg

  پودر برای تزریق

  50 mg

  پودر برای تزریق

  15 mg

  قرص

  25 mg

  قرص

  5 mg

  قرص