کلسیم دوبسیلات

Calcium Dobesilate

مشخصات داروی کلسیم دوبسیلات


 • نام های تجاری خارجی Calcium Dobesilate
 • دسته دارویی کلسیم دوبسیلات
 • مصرف کلسیم دوبسیلات در بارداری

توصیه مصرف کلسیم دوبسیلات


برچسب کلسیم دوبسیلات


محصولات تجاری کلسیم دوبسیلات در ایران


Om Pharma Sa
 • دوکسیوم کپسول خوراکی 500 mg (کپسول کلسیم دوبسیلات)
 • Uni-pharma
 • دوکسی ترکس کپسول خوراکی 500 mg (کپسول کلسیم دوبسیلات)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی کلسیم دوبسیلات

  500 mg

  کپسول نرم

  250 mg

  قرص

  500 mg

  قرص


  از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
  صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
  عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲