کالامین

Calamine
Calamine

موارد استفاده کالامین

از موارد استفاده کرم یا لوسیون کالامین می توان به موارد زیر اشاره کرد:

به عنوان قابض، محافظ، عامل آرام کننده در شرایط گزش و تماس با گیاهان سمی، آفتاب سوختگی، نیش حشره، سوزش و خارش خفیف پوست.

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

محصول موضعی پوستی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
ایران ناژو
 • کالامین - ناژو 8 درصد(لوسیون کالامین)
 • کالامین-ناژو 8 درصد 30 گرم موضعی(کرم کالامین)
 • داروسازی تولید دارو
 • کالامین 8 درصد-30 گرم(کرم کالامین)
 • عماد درمان پارس
 • کالامین- عماد 8درصد 30 گرم موضعی(کرم کالامین)
 • دارو سازی بهوزان
 • کالامین-بهوزان 8درصد 60میلی لیتر موضعی(لوسیون کالامین)
 • کالامین- بهوزان 8 درصد 30 گرم موضعی(کرم کالامین)
 • کیش مدیفارم
 • کالامین مدیفارم 8 درصد-30 گرم موضعی(کرم کالامین)
 • سبحان دارو
 • کالامین - سبحان 8 درصد 30 گرم موضعی(کرم کالامین)
 • کالازینتول(پماد منتول/زینک اکساید/کالامین)
 • داروسازی تهران شیمی
 • کالامکس 8درصد- موضعی30 گرم(کرم کالامین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  8 %

  کرم

  8 %

  لوسیون


  داروهای مرتبط