کافئین

Caffeine

مشخصات داروی کافئین


 • نام های تجاری خارجی Caffeine
  • Cafcit®
  • Enerjets [OTC]
  • No Doz® Maximum Strength [OTC]
  • Vivarin® [OTC]
 • دسته دارویی کافئین
 • مصرف کافئین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف کافئین


 • Caffeine

 • موارد استفاده کافئین
 • محلول کافئین سیترات جهت درمان ایست تنفس در نوزادان نارس تجویز می گردد. همچنین از کافئین و سدیم بنزوات در درمان دپرس تنفسی حاد (داروی انتخابی نیست) و از کافئین (برچسب OTC)در ایجاد هوشیاری ذهنی یا بیدار ماندن هنگام خستگی استفاده می شود.

 • توصیه مصرف کافئین
 • در حین استفاده از کافئین ممکن است تحریک‌پذیری، گُر گرفتگی، گیجی، بی‌خوابی یا آشفتگی را تجربه کنید. تحریک‌پذیری بیش از حد یا عصبیت، درد قفسه سینه یا سختی در تنفس را به پزشک معالج خود گزارش دهید.

 • نحوه مصرف کافئین
 • فرمولاسیون‌های خوراکی می‌توانند بدون توجه به وعده‌های غذایی خورده شوند.

  برچسب کافئین


  محصولات تجاری کافئین در ایران


  صنعتی کیمیدارو
 • کافئین محلول تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 3mL(محلول تزریقی کافئین)
 • دلتافن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی سامی ساز
 • پانافن کافئین قرص خوراکی 500 mg/65 mg (قرص استامینوفن / کافئین)
 • لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
 • استامینوفن/کافئین-شفا قرص خوراکی 500 mg/65 mg (قرص استامینوفن / کافئین)
 • شفافن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • استامینوفن/کافئین قرص خوراکی 500 mg/65 mg (قرص استامینوفن / کافئین)
 • لومینوفن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی جالینوس
 • استامینون/کافئین/ایبوپروفن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • پلاس فن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • کدافئین قرص خوراکی 300 mg/15 mg/15 mg (قرص استامینوفن / کافئین / کدئین فسفات)
 • داروسازی خوارزمی
 • استامينوفن/كافئين/كدئين قرص خوراکی 300 mg/15 mg/15 mg (قرص استامینوفن / کافئین / کدئین فسفات)
 • پاراك فن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی تهران دارو
 • استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • استامین اکسترا قرص خوراکی 500 mg/65 mg (قرص استامینوفن / کافئین)
 • استامین کامپاند کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • دارو سازی حکیم
 • تایلوکیم اکسترا قرص خوراکی 500 mg/65 mg (قرص استامینوفن / کافئین)
 • ایکافن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • کدیمال اکسترا قرص خوراکی 500 mg/65 mg (قرص استامینوفن / کافئین)
 • کدیمکس کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • کوریزان ویتامین سی کپسول خوراکی 200 mg/25 mg/2.5 mg/150 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / کلرفنیر آمین / ویتامین سی)
 • اکتوورکو
 • اکتوفن اکسترا قرص خوراکی 500 mg/65 mg (قرص استامینوفن / کافئین)
 • ایران دارو
 • لگزانول قرص خوراکی 500 mg/65 mg (قرص استامینوفن / کافئین)
 • مرهم دارو
 • توژزیک قرص خوراکی 500 mg/65 mg (قرص استامینوفن / کافئین)
 • ام دی فن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • کیش مدیفارم
 • مگافن اکسترا قرص خوراکی 500 mg/65 mg (قرص استامینوفن / کافئین)
 • مگافن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • مگافن پین کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی امین
 • آمیفن اکسترا قرص خوراکی 500 mg/65 mg (قرص استامینوفن / کافئین)
 • آمیفن پلاس کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • لابراتوارهای رازک
 • کات پین قرص خوراکی 500 mg/65 mg (قرص استامینوفن / کافئین)
 • رلیفن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • Scott-Edil Pharmacia Ltd
 • کافرمین قرص خوراکی 1 mg/100 mg (قرص ارگوتامین تارترات / کافئین)
 • کارخانجات دارو پخش
 • ارگوتامین-سی قرص خوراکی 1 mg/100 mg (قرص ارگوتامین تارترات / کافئین)
 • دی پی فن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • البرز دارو
 • اکسدرال قرص خوراکی 250 mg/65 mg/250 mg (قرص آ/ث/آ)
 • آ ث آ قرص خوراکی 162.5 mg/32.5 mg/325 mg (قرص استامینوفن / کافئین / استیل سالیسیلیک اسید (آ/ث/آ ))
 • راکسال کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی تولید دارو
 • آکسار قرص خوراکی 162.5 mg/32.5 mg/325 mg (قرص استامینوفن / کافئین / استیل سالیسیلیک اسید (آ/ث/آ ))
 • تیدی فن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • Livealth Biopharma Private Limited
 • میگرالیو قرص خوراکی 1 mg/100 mg (قرص ارگوتامین تارترات / کافئین)
 • Assos Pharmaceuticals
 • کافرگوت قرص خوراکی 1 mg/100 mg (قرص ارگوتامین تارترات / کافئین)
 • Sydler
 • میگراسید قرص خوراکی 1 mg/100 mg (قرص ارگوتامین تارترات / کافئین)
 • داروئی ارایشی وبهداشتی مینو
 • ارگوتامین-سی مینو قرص خوراکی 1 mg/100 mg (قرص ارگوتامین تارترات / کافئین)
 • Flagship Biotech International Private Limited
 • کافرگو قرص خوراکی 1 mg/100 mg (قرص ارگوتامین تارترات / کافئین)
 • سبحان دارو
 • نیوفن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی زهراوی
 • نواپرل کپسول حاوی مایع خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول حاوی مایع استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی اکسیر
 • کامپی فن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی تهران شیمی
 • تری نوپین کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی و مکملهای غذایی حیاتی کارن
 • کارنوفن کامپاند کپسول حاوی مایع خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول حاوی مایع استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • فارماشیمی
 • فارماپین کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی ثنامد
 • گلادیفن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی رها اصفهان
 • رهافن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • تولید مواد داروئی درسا دارو
 • دروفن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی دانا
 • ژلوفن کامپاند کپسول حاوی مایع خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول حاوی مایع استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی آریا
 • آریافن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • الحاوی
 • نوافن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی ریحانه اصفهان
 • ریفن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی فاتک شیمی پارس
 • پاناتک کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • پاناپین قرص خوراکی 300 mg/15 mg/15 mg (قرص استامینوفن / کافئین / کدئین فسفات)
 • پاناگریپ -سی کپسول خوراکی 200 mg/25 mg/2.5 mg/150 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / کلرفنیر آمین / ویتامین سی)
 • دارو سازی فارابی
 • فارژزیک کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • دارو سازی سها
 • آسیفن کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • روزدارو
 • کافی پین کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • داروسازی مداوا
 • پینوا کپسول خوراکی 325 mg/40 mg/200 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن)
 • پارس دارو
 • نوبلژین قرص خوراکی 300 mg/15 mg/15 mg (قرص استامینوفن / کافئین / کدئین فسفات)
 • دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان
 • زاگرو-پین قرص خوراکی 300 mg/15 mg/15 mg (قرص استامینوفن / کافئین / کدئین فسفات)
 • تچرا فارمد
 • اگزودیان قرص خوراکی 300 mg/15 mg/15 mg (قرص استامینوفن / کافئین / کدئین فسفات)
 • لابراتوارهای شهردارو
 • آکوفین قرص خوراکی 300 mg/15 mg/15 mg (قرص استامینوفن / کافئین / کدئین فسفات)
 • نیک آسا فارمد
 • پانادین-سی کپسول خوراکی 200 mg/25 mg/2.5 mg/150 mg (کپسول استامینوفن / کافئین / کلرفنیر آمین / ویتامین سی)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.