استیل سیستئین

Acetylcysteine
Acetylcysteine

موارد استفاده استیل سیستئین

استیل سیستئین به عنوان پادزهر استامینوفن در مسمویت شدید با استامینوفن، خلط اور در بیماران ریوی متوسط تا شدید دارای خلط غلیظ، رفع عوارض ریوی بعد از جراحی و فیبروز سیستیک و مطالعات تشخیصی بیماری های ریوی تجویز می گردد.

توصیه مصرف استیل سیستئین

نحوه استفاده استیل سیستئین در درمان ریوی:

 1. محلول را آماده کنید (می توانید محلول را با آب استریل رقیق کنید) و مطابق دستور استفاده کنید.
 2. قبل از استفاده، مجاری تنفسی را با سرفه های عمیق تمیز کنید. همچنین پس از استفاده صورت و مسک صورت را به خوبی بشویید تا بقایای داروپاک شود.

عوارض جانبی مصرف داروی استیل سیستئین

 • در حین مصرف استیل سیستئین ممکن است خواب آلودگی، تهوع، استفراغ را تجربه کنید؛ اما مواردی همچون تب و لرز مداوم، تغییر در وضعیت تنفسی، تپش قلب، اضطراب و بی قراری شدید را به پزشک معالج خود گزارش کنید. 
نام های تجاری خارجی
 • Acetadote®
دسته دارویی

پاد زهر (آنتی دوت)

ترکیب خلط آور

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی
داروسازی جالینوس
 • استیل سیستئین قرص خوراکی 200 mg (قرص استیل سیستئین)
 • استیل سیستئین قرص خوراکی 600 mg (قرص استیل سیستئین)
 • دارو سازی حکیم
 • استیل سیستئین-حکیم قرص جوشان خوراکی 600 mg (قرص جوشان استیل سیستئین)
 • اسستین قرص جوشان خوراکی 600 mg (قرص جوشان استیل سیستئین)
 • داروسازی اوه سینا
 • آوی ان استیل قرص جوشان خوراکی 600 mg (قرص جوشان استیل سیستئین)
 • Hexal
 • ای سی سی لانگ قرص جوشان خوراکی 600 mg (قرص جوشان استیل سیستئین)
 • ای سی سی قرص خوراکی 200 mg (قرص استیل سیستئین)
 • Vem Ilac Sanayi
 • آمپول موسیناک تزریقی پرنترال 100 mg/1mL 3mL(تزریقی استیل سیستئین)
 • داروسازی اکسیر
 • اکسی-نیس قرص جوشان خوراکی 600 mg (قرص جوشان استیل سیستئین)
 • اکسی-نیس تزریقی پرنترال 200 mg/1mL 10mL(تزریقی استیل سیستئین)
 • Zambon
 • فلوموسیل قرص جوشان خوراکی 600 mg (قرص جوشان استیل سیستئین)
 • داروسازی تولید دارو
 • موکوسولوین قرص خوراکی 200 mg (قرص استیل سیستئین)
 • دارو سازی اسوه
 • اسلیت قرص جوشان خوراکی 600 mg (قرص جوشان استیل سیستئین)
 • داروسازی ثنامد
 • موستیل قرص جوشان خوراکی 600 mg (قرص جوشان استیل سیستئین)
 • Zambon Spa
 • فلویموسیل محلول استنشاقی 100 mg/1mL 3mL(محلول استیل سیستئین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  100 mg/ml

  محلول

  200 mg

  قرص

  600 mg

  قرص

  200 mg

  قرص جوشان

  200 mg/ml

  تزریقی

  100 mg/ml

  تزریقی

  600 mg

  پودر

  600 mg

  قرص جوشان