بوپیواکائین+اپی‌نفرین

Bupivacaine+Epinephrine

مشخصات داروی بوپیواکائین+اپی‌نفرین


 • نام های تجاری خارجی Bupivacaine+Epinephrine
  • Marcaine® with Epinephrine
  • Sensorcaine® with Epinephrine
  • Sensorcaine®-MPF with Epinephrine
  • Vivacaine™
 • دسته دارویی بوپیواکائین+اپی‌نفرین
 • مصرف بوپیواکائین+اپی‌نفرین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف بوپیواکائین+اپی‌نفرین در شیردهی
 • این دارو در شیر ترشح می شود و مصرف آن در دوران شیردهی پیشنهاد نمی شود.

توصیه مصرف بوپیواکائین+اپی‌نفرین


 • Bupivacaine and Epinephrine

 • موارد استفاده بوپیواکائین+اپی‌نفرین
 • این دارو جهت ایجاد بی حسی موضعی (تزریقی) جهت بلاک اعصاب محیطی، بلاک سمپاتیک، بلاک نخاعی تجویز می گردد.

 • توصیه مصرف بوپیواکائین+اپی‌نفرین
 • به هر یک از موارد جداگانه مراجعه کنید.

  به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.