بوپیواکائین+اپی‌نفرین

Bupivacaine+Epinephrine

مشخصات داروی بوپیواکائین+اپی‌نفرین


 • نام های تجاری خارجی Bupivacaine+Epinephrine
  • Marcaine® with Epinephrine
  • Sensorcaine® with Epinephrine
  • Sensorcaine®-MPF with Epinephrine
  • Vivacaine™
 • دسته دارویی بوپیواکائین+اپی‌نفرین
 • مصرف بوپیواکائین+اپی‌نفرین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف بوپیواکائین+اپی‌نفرین در شیردهی
 • این دارو در شیر ترشح می شود و مصرف آن در دوران شیردهی پیشنهاد نمی شود.

توصیه مصرف بوپیواکائین+اپی‌نفرین


 • Bupivacaine and Epinephrine

 • موارد استفاده بوپیواکائین+اپی‌نفرین
 • این دارو جهت ایجاد بی حسی موضعی (تزریقی) جهت بلاک اعصاب محیطی، بلاک سمپاتیک، بلاک نخاعی تجویز می گردد.

 • توصیه مصرف بوپیواکائین+اپی‌نفرین
 • به هر یک از موارد جداگانه مراجعه کنید.

  به اشتراک بگذارید

  از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
  صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
  عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲