بودزوناید+فورموترول

Budesonide+Formoterol

مشخصات داروی بودزوناید+فورموترول


  • نام های تجاری خارجی Budesonide+Formoterol
  • Symbicort

  • دسته دارویی بودزوناید+فورموترول
  • مصرف بودزوناید+فورموترول در بارداری

توصیه مصرف بودزوناید+فورموترول


  • Budesonide+Formoterol
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی بودزوناید+فورموترول

-

اینهالر

-

اینهالر

-

اینهالر