بودزوناید

Budesonide
Budesonide (Systemic, Oral Inhalation)

موارد استفاده بودزوناید

اسپری استنشاقی از راه بینی بودزوناید جهت درمان نگهدارنده و پیشگیری از آسم تجویز می شود. همچنین از کپسول خوراکی بودزوناید جهت درمان بیماری کورون؛ و اسپری استنشاقی از راه دهان بودزوناید، نیز جهت درمان نگهدارنده و پیشگیری از آسم استفاده می شود.

توصیه مصرف بودزوناید

 1. ممکن است ۱-۲ هفته یا مدت بیشتری زمان ببرد تا نتایج کامل آن را مشاهده کنید.
 2. در هنگام مصرف این دارو از خوردن آب گریپ فوروت اجتناب کنید.
 3. حساسیت شما نسبت به عفونت افزایش می یابد، در هنگام مصرف این دارو از تماس با آبله مرغان و سرخک اجتناب کنید مگر اینکه نسبت به آنها مصون شده باشید.
 4. در صورتی که با آبله مرغان و سرخک در تماس بودید، بلافاصله پزشک خود را مطلع سازید.

در مصرف خوراکی بودزوناید توصیه می شود، کپسول را کاملا قورت دهید، آن را خرد نکنید یا نجوید. 

توصیه مصرف اسپری استنشاقی بودزوناید

این دارو گشاد کننده برونش ها نیست. بنابرین در حمله آسم کاربردی ندارد.

 1. ممکن است چند روز زمان ببرد تا اثر کامل آن ظاهر شود.
 2. در صورتی که داروی گشاد کننده برونش های استفاده می کنید، ۱۰ دقیقه  تا مصرف این دارو فاصله دهید.
 3. ۵ تا ۱۰ نفس عمیق بکشید.
 4. فرم استنشاقی را مصرف کنید.
 5. ۵ تا ۱۰ ثانیه پس از استنشاق دارو نفس خود را نگه دارید.
 6. یک دقیقه بین هر بار استنشاق فاصله دهید.
 7. بعد از مصرف فرآورده های دهانی، دهان خود را بشویید تا خطر ابتلا به قارچ دهانی کاهش یابد. 

ممکن است گیجی، اضطراب، تاری دید، تغییر چشایی یا بدمزه شدن دهان را تجربه کنید.

عوارض مصرف بودزوناید

در صورت بروز علائمی همچون"نگرانی شدید، عدم توانایی در به خواب رفتن، سخت نفس کشیدن، گلو درد، خشن شدن صدا، برونشیت، گرفتگی برونش ها، به هم ریختن وضعیت قاعدگی، تغییرات بینایی، از دست رفتن حس چشایی یا بویایی، بدتر شدن شرایط بیماری یا عدم پیشرفت در درمان. مرتبا معاینه چشم پزشکی انجام دهید زیرا خطر آب مروارید و افزایش فشار چشم وجود دار" آن را به پزشک معالج خود گزارش دهید.

نحوه مصرف بودزوناید

 • در هنگام مصرف کپسول خوراکی بودزوناید، آب گریپ فوروت نخورید.
Budesonide (Nasal)

موارد استفاده بودزوناید

اسپری استنشاقی بودزوناید، جهت کنترل علایم رینیت فصلی یا دائمی تجویز می گردد. 

در بروشور کانادایی اسپری بودزوناید، پیشگیری و درمان پولیپهای بینی نیز جزء موارد مصرف این دارو ذکر شده است.

نام های تجاری خارجی
 • Entocort® EC
 • Pulmicort Flexhaler®
 • Pulmicort Respules®
 • Rhinocort Aqua®
دسته دارویی

کورتیکواسترویید، استنشاقی (خوراکی)

کورتیکواسترویید، سیستمیک

کورتیکواسترویید، بینی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C (capsule)/B (inhalation)

شیردهی

Following use of the powder for oral inhalation, ~0.3% to 1% of the maternal dose was found in breast milk. The maximum concentration appeared within 45 minutes of dosing. Plasma budesonide levels obtained from infants ~90 minutes after breast-feeding (~140 minutes after maternal dose) were below the limit of quantification. Concentrations of budesonide in breast milk are expected to be higher following administration of oral capsules than after an inhaled dose. The use of inhaled corticosteroids is not considered a contraindication to breast-feeding (NAEPP, 2005).

Losan Pharma Gmbh
 • بودنوفالک کپسول انتریک کوتد خوراکی 3 mg (کپسول انتریک کوتد بودزوناید)
 • Dr.falk
 • بودزوناید کپسول انتریک کوتد خوراکی 3 mg (کپسول انتریک کوتد بودزوناید)
 • لابراتوار های دنیای بهداشت
 • بودزوناید اینهالر از راه بینی 64 ug/1{dose} 120{Puff}(اینهالر بودزوناید)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • بودنیکس اینهالر از راه بینی 64 ug/1{dose} 120{Puff}(اینهالر بودزوناید)
 • بودزوناید اینهالر استنشاقی 100 ug/1{dose} 200{Puff}(اینهالر بودزوناید)
 • بودزوناید اینهالر استنشاقی 200 ug/1{Puff} 200{Puff}(اینهالر بودزوناید)
 • بودوفورمکس اسپری با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 80 ug/4.5 ug/1{dose} 120{Puff}(اسپری با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فوموترول)
 • بودوفورمکس اسپری با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 160 ug/4.5 ug/1{dose} 120{Puff}(اسپری با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول)
 • Astrazeneca Ab
 • رینوکورت اینهالر از راه بینی 64 ug/1{dose} 120{Puff}(اینهالر بودزوناید)
 • پالمیکورت اینهالر استنشاقی 100 ug/1{dose} 200{Puff}(اینهالر بودزوناید)
 • پالمیکورت اینهالر استنشاقی 400 ug/1{dose} 100{dose}(اینهالر بودزوناید)
 • پالمیکورت نبولایزر سوسپانسیون استنشاقی 0.25 mg/1mL 2mL(سوسپانسیون بودزوناید)
 • پالمیکورت نبولایزر سوسپانسیون استنشاقی 0.5 mg/1mL 2mL(سوسپانسیون بودزوناید)
 • سیمبیکورت آئروسل با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 160 ug/4.5 ug/1{Puff} 120{Puff}(آئروسل با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول)
 • سیمبیکورت آئروسل با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 320 ug/9 ug/1{Puff} 60{Puff}(آئروسل با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول)
 • سیمبیکورت آئروسل با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 160 ug/4.5 ug/1{Puff} 60{Puff}(آئروسل با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول)
 • سیمبیکورت آئروسل با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 80 ug/4.5 ug/1{dose} 60{Puff}(آئروسل با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول)
 • Aldo-union
 • بودنا اینهالر از راه بینی 64 ug/1{dose} 120{Puff}(اینهالر بودزوناید)
 • بودنا اینهالر استنشاقی 200 ug/1{Puff} 200{Puff}(اینهالر بودزوناید)
 • کوشان فارمد
 • ناگزونلا اینهالر از راه بینی 64 ug/1{dose} 120{Puff}(اینهالر بودزوناید)
 • بودژیت کپسول انتریک کوتد خوراکی 3 mg (کپسول انتریک کوتد بودزوناید)
 • Rulosan Baski San Ve Tic.a.s
 • بودونوفالک کپسول انتریک کوتد خوراکی 3 mg (کپسول انتریک کوتد بودزوناید)
 • Chiesi
 • بودی ایر اینهالر استنشاقی 200 ug/1{Puff} 200{Puff}(اینهالر بودزوناید)
 • Cipla
 • بودکورت رسپیول سوسپانسیون استنشاقی 0.5 mg/1mL 2mL(سوسپانسیون بودزوناید)
 • بودکورت اینهالر استنشاقی 200 ug/1{Puff} 200{Puff}(اینهالر بودزوناید)
 • بودکورت رسپیول سوسپانسیون استنشاقی 0.25 mg/1mL 2mL(سوسپانسیون بودزوناید)
 • Astrazeneca
 • پالمیکورت اینهالر استنشاقی 200 ug/1{Puff} 100{Puff}(اینهالر بودزوناید)
 • Medochemie
 • بودِفورم آئروسل با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 320 ug/9 ug/1{Puff} 120{Puff}(آئروسل با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول)
 • بودِفورم آئروسل با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 160 ug/4.5 ug/1{Puff} 120{Puff}(آئروسل با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول)
 • Elpen Pharmaceutical Co. Inc.
 • پولموتون پودر پیش پرداخت آئروسل با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 160 ug/4.5 ug/1{Puff} 120{Puff}(آئروسل با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول)
 • پولموتون پودر پیش پرداخت آئروسل با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 320 ug/9 ug/1{Puff} 60{Puff}(آئروسل با دوز اندازه گیری شده بودزوناید / فورموترول)
 • غذا: آب گریپ فوروت ممکن است تماس سیستمیک با را با بودزونایدی که خوراکی مصرف شده است، افزایش دهد. خوردن کپسول با غذای چرب زمان رسیدن به غلظت حداکثر را افزایش می دهد، البته میزان جذب را تغییر نمی دهد. از مصرف آب گریپ فوروت با کپسول خوراکی پرهیز کنید. 

  گیاه/مکمل: سرخارگل (اکیناسه) ممکن است باعث کاهش اثرات درمانی بودزوناید شود. از مصرف سرخارگل اجتناب کنید.

  اشکال دارویی موجود در ایران

  0.5 .mg/ml

  NEBULISATION

  1 mg/ml

  NEBULISATION

  100 mcg/dose

  اینهالر

  200 mcg/dose

  اینهالر

  400 mcg/dose

  اینهالر

  64 mcg/dose

  اینهالر

  100 mcg/dose

  اینهالر


  داروهای مرتبط