برینزولامید+تیمولول

Brinzolamide+Timolol
Brinzolamide and Timolol

موارد استفاده برینزولامید+تیمولول

درمان افزایش فشار چشم در بیماران مبتلا به پرفشاری چشم یا گلوکوم زاویه باز

توصیه مصرف برینزولامید+تیمولول

به هر یک از موارد جداگانه مراجعه کنید. 

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

بتابلاکر، غیر انتخابی

مهارکننده کربنیک انیدراز

ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

Timolol is excreted in breast milk following oral and ophthalmic administration, though clinical beta blockade is not likely at recommended ophthalmologic doses. It is unknown whether brinzolamide is excreted in breast milk. Use of the combination product during lactation is not recommended.

اشکال دارویی موجود در ایران

-

سوسپانسیون/قطره


داروهای مرتبط
کاپتوپریل مهارکننده‌ی (Angiotensin-Converting-Enzyme (ACE
کارودیلول بتابلاکر دارای فعالیت آلفابلاکری
بریمونیدین آگونیست آلفا 2، چشمیترکیب چشمی، ضد گلوکوم
تیوریدازین ترکیب ضد سایکوز، تیپیکال، فنوتیازینی
مکسیلتین ترکیب ضد آریتمی، کلاس llb
کلروکین آمینوکینولین (ضد مالاریا)
تری مپرامین ضد افسردگی، سه حلقه ای (آمین نوع سوم)
لاتانوپروست+تیمولول بتابلاکر، غیر انتخابی ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم پروستاگلندین، چشمی
آ.اس.آ+کدئین ترکیب ضد پلاکتسالیسیلات
پرومتازین ضد تهوع آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل اول مشتق فنوتیازین
ريسپريدون ترکیب ضد مانیا ترکیب ضد سایکوز، آتیپیکال
فلکایناید ترکیب ضد آریتمی، کلاس lc
کلروپرومازین ترکیب ضد مانیاترکیب ضد سایکوز، تیپیکال، فنوتیازینی
فلوفنازین ترکیب ضد سایکوز، تیپیکال، فنوتیازینی
اکوتیوفات مهارکننده استیل کولین استراز ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم ترکیبات چشمی، میوتیک
بیشتر