برینزولامید+تیمولول

Brinzolamide+Timolol

مشخصات داروی برینزولامید+تیمولول


توصیه مصرف برینزولامید+تیمولول


 • Brinzolamide and Timolol

 • موارد استفاده برینزولامید+تیمولول
 • درمان افزایش فشار چشم در بیماران مبتلا به پرفشاری چشم یا گلوکوم زاویه باز

 • توصیه مصرف برینزولامید+تیمولول
 • به هر یک از موارد جداگانه مراجعه کنید. 

  به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی برینزولامید+تیمولول

  -

  سوسپانسیون/قطره


  داروهای مرتبط