توکسین بوتولینیوم A

Botulinum A Toxin

مشخصات داروی توکسین بوتولینیوم A


 • نام های تجاری خارجی Botulinum A Toxin
 • Botox; Botox Cosmetic
   

 • دسته دارویی توکسین بوتولینیوم A
 • مصرف توکسین بوتولینیوم A در بارداری

توصیه مصرف توکسین بوتولینیوم A


 • Botulinum A Toxin

برچسب توکسین بوتولینیوم A


محصولات تجاری توکسین بوتولینیوم A در ایران


Medytox
 • نورونوکس پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 100 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی بوتولینوم آ توکسین)
 • نورونکس پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 200 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی بوتولینوم آ توکسین)
 • نورونوکس پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 50 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی بوتولینوم آ توکسین)
 • Merz Pharma Gmbh & Co. Kgaa
 • زئومین پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 100 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی بوتولینوم آ توکسین)
 • زئومین پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 50 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی بوتولینوم آ توکسین)
 • زئومین پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 200 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی بوتولینوم آ توکسین)
 • Ipsen
 • دیسپورت پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 300 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی بوتولینوم آ توکسین)
 • دیسپورت پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی بوتولینوم آ توکسین)
 • داروسازی مصون دارو
 • مصپورت پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی بوتولینوم آ توکسین)
 • ایمن واکسن البرز
 • دیستون پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی بوتولینوم آ توکسین)
 • دیستون پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 300 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی بوتولینوم آ توکسین)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی توکسین بوتولینیوم A

  -

  تزریقی

  -

  پودر لیوفیلیزه تزریقی


  از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
  صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
  عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲