بیزوپرولول

Bisoprolol

مشخصات داروی بیزوپرولول


 • نام های تجاری خارجی Bisoprolol
  • Zebeta®
 • دسته دارویی بیزوپرولول
 • مصرف بیزوپرولول در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف بیزوپرولول در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف بیزوپرولول


 • Bisoprolol

 • موارد استفاده بیزوپرولول
 • قرص بیزوپرولول جهت کنترل و درمان پرفشاری خون (فشار خون بالا) تجویز می گردد.

 • توصیه مصرف بیزوپرولول
 • قرص بیزوپرولول می توانید با غذا یا بدون غذا مصرف شود.

  روزانه نبض خود را قبل از مصرف دارو کنترل کرده و راهنمایی های درمانگر خود را در خصوص مصرف دارو دنبال کنید.

  در صورتی که دیابت دارید، قند خون خود را به دقت کنترل کنید، دارو ممکن است باعث تغییر دادن تحمل به گلوکوز شد یا علایم افت قند خون را بپوشاند.

  عوارض جانبی قرص بیزوپرولول

  این دارو ممکن است خستگی، گیجی، افت فشار وضعیتی، تغییر عملکرد جنسی (بصورت قابل برگشت) یا اسهال ایجاد کند.

  اما موارد ذیل را به پزشک معالج خود گزارش دهد:

  • تورم دست و پا که برطرف نشود
  • سخت نفس کشیدن
  • سرفه های جدید
  • خستگی که برطرف نشود
  • افزایش وزن غیر عادی
  • یبوست که برطرف نشود
  • ضعف عضلانی غیر عادی

 • نحوه مصرف بیزوپرولول
 • ممکن است بدون توجه به زمان غذا استفاده شود. 

  تداخلات دارویی بیزوپرولول


  • Bisoprolol

  گیاه/مواد مغذی دارویی: در صورتی که دنگ کویی را برای پرفشاری خون استفاده می کنید، از مصرف آن اجتناب کنید (دارای خواص استروژنیک می باشد). از مصرف افدرا، یوهمب، جینسینگ اجتناب کنید (ممکن است باعث بدتر شدن پرفشاری خون شود). از مصرف سیر اجتناب کنید (ممکن است باعث افزایش اثرات کاهندگی فشار خون شود).

  برچسب بیزوپرولول


  محصولات تجاری بیزوپرولول در ایران


  مهبان دارو
 • بیزوپرولول قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بیزوپرولول قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • فارماشیمی
 • بیزوپرولول قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • Sandoz Gmbh
 • بیزوپرولول ساندوز قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بیزوپرولول ساندوز قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بیزوپرولول ساندوز قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • اوست دارو بهبود
 • بتالکو قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بتالکو قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • Merck Serono
 • کنکور قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • کنکور قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • کارخانجات دارو پخش
 • زیبتال قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • زیبتال قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • زیبتال قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • زیبتال اچ سی تی قرص خوراکی 10 mg/25 mg (قرص بیزوپرولول فومارات / هیدروکلروتیازید)
 • زیبتال آ قرص خوراکی 10 mg/5 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / بیزوپرولول فومارات)
 • زیبتال آ قرص خوراکی 10 mg/10 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / بیزوپرولول فومارات)
 • زیبتال اچ سی تی قرص خوراکی 10 mg/6.25 mg (قرص بیزوپرولول فومارات / هیدروکلروتیازید)
 • زیبتال آ قرص خوراکی 5 mg/10 mg (قرص آملودیپین (بصورت بزیلات) / بیزوپرولول فومارات)
 • زیبتال اچ سی تی قرص خوراکی 5 mg/6.25 mg (قرص بیزوپرولول فومارات / هیدروکلروتیازید)
 • زیبتال اچ سی تی قرص خوراکی 2.5 mg/6.25 mg (قرص بیزوپرولول فومارات / هیدروکلروتیازید)
 • زیبتال اچ سی تی قرص خوراکی 5 mg/12.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات / هیدروکلروتیازید)
 • Merck
 • کنکور کور قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • ایران دارو
 • زباکر قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • زباکر قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • داروسازی سامی ساز
 • بیسوتا قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بیسوتا قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بیسوتا قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بیسوتا اچ سی تی قرص خوراکی 10 mg/6.25 mg (قرص بیزوپرولول فومارات / هیدروکلروتیازید)
 • بیسوتا اچ سی تی قرص خوراکی 10 mg/25 mg (قرص بیزوپرولول فومارات / هیدروکلروتیازید)
 • بیسوتا اچ سی تی قرص خوراکی 5 mg/12.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات / هیدروکلروتیازید)
 • بیسوتا اچ سی تی قرص خوراکی 2.5 mg/6.25 mg (قرص بیزوپرولول فومارات / هیدروکلروتیازید)
 • بیسوتا اچ سی تی قرص خوراکی 5 mg/6.25 mg (قرص بیزوپرولول فومارات / هیدروکلروتیازید)
 • داروسازی تهران شیمی
 • بیزوفار قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بیزوفار قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بیزوفار قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • کوبل دارو
 • بتالکو قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • داروسازی اکسیر
 • بیزوپکس قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بیزوپکس قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بیزوپکس قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • آرنا حیات دانش
 • زپرول قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • زپرول قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • زپرول قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • داروسازی رها اصفهان
 • پروفام قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • پروفام قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • پروفام قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • داروسازی مداوا
 • آرتیبت قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • آرتیبت قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • آرتیبت قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • داروسازی تهران دارو
 • پرولی زکس قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • پرولی زکس قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • پرولی زکس قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • Laboratorios Normon Sa
 • بیزوپرولول نورمون قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بیزوپرولول نورمون قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بیزوپرولول نورمون قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • لابراتوارهای رازک
 • دلکور قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • دلکور قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • دلکور قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • داروسازی ابوریحان
 • بی بتا قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بی بتا قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بی بتا قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • البرز دارو
 • زبرال قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • ّّّّزبرال قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • زبرال قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • روزدارو
 • کانکرولول قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • کانکرولول قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • کانکرولول قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • روناک
 • بیزوپرولول فومارات قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بیزوپرولول فومارات قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بیزوپرولول فومارات قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • روبتا قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • Pharma Developpement Sa
 • بیزوبلاک قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.