بیزاکودیل

Bisacodyl

مشخصات داروی بیزاکودیل


 • نام های تجاری خارجی Bisacodyl
  • Alophen® [OTC]
  • Bisac-Evac™ [OTC]
  • Biscolax™ [OTC]
  • Correctol® Tablets [OTC]
  • Dacodyl™ [OTC]
  • Doxidan® [OTC]
  • Dulcolax® [OTC]
  • ex-lax® Ultra [OTC]
  • Femilax™ [OTC]
  • Fleet® Bisacodyl [OTC]
  • Fleet® Stimulant Laxative [OTC]
  • Veracolate® [OTC]
 • دسته دارویی بیزاکودیل
 • ملین، محرک
 • مصرف بیزاکودیل در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف بیزاکودیل


 • Bisacodyl

 • موارد استفاده بیزاکودیل
 • داروی بیزاکودیل جهت درمان یبوست، تخبیه ی کلون قبل از عمل جراحی یا معاینه تجویز می گردد.

 • نحوه مصرف بیزاکودیل
  • برای حفاظت از پوشش روده ای قرص، باید یک ساعت با مصرف شیر یا محصولات لبنی یا دارو های انتی اسید داشته باشد.
  • برای اثر سریع تر بهتر است با معده ی خالی و یک لیوان آب مصرف شود.

  تداخلات دارویی بیزاکودیل


  • Bisacodyl
  شیر یا محصولات لبی ممکن است باعث از بین رفتن پوشش روده ای قرص شود و تحریک دستگاه گوارش را افزایش دهد.

  محصولات تجاری بیزاکودیل در ایران


  سجاد داروی شرق
 • بیزاکودیل قرص انتریک کوتد خوراکی 5 mg (قرص انتریک کوتد بیزاکودیل)
 • Kwality Pharmaceuticals Ltd.
 • دوسالاکس قرص انتریک کوتد خوراکی 5 mg (قرص انتریک کوتد بیزاکودیل)
 • دوسالاکس شیاف مقعدی 10 mg (شیاف بیزاکودیل)
 • کودان شیاف مقعدی 10 mg (شیاف بیزاکودیل)
 • Roha Arzneimittel
 • بکونیس قرص انتریک کوتد خوراکی 5 mg (قرص انتریک کوتد بیزاکودیل)
 • داروسازی تولید دارو
 • بیزاکودیل شیاف مقعدی 5 mg (شیاف بیزاکودیل)
 • فارماشیمی
 • بیزاکودیل شیاف مقعدی 10 mg (شیاف بیزاکودیل)
 • دارو سازی بهوزان
 • بیزاکودیل-بهوزان شیاف مقعدی 10 mg (شیاف بیزاکودیل)
 • ایران ناژو
 • بیزاکودیل-ناژو شیاف مقعدی 10 mg (شیاف بیزاکودیل)
 • بیزاکودیل-ناژو شیاف مقعدی 5 mg (شیاف بیزاکودیل)
 • داروسازی بهسا
 • بیزاکودیل بهسا شیاف مقعدی 5 mg (شیاف بیزاکودیل)
 • بیزاکودیل بهسا شیاف مقعدی 10 mg (شیاف بیزاکودیل)
 • Sanofi
 • دولکولاکس شیاف مقعدی 10 mg (شیاف بیزاکودیل)
 • Sopharma Ad
 • بیزاکودیل سوفارما شیاف مقعدی 10 mg (شیاف بیزاکودیل)
 • برچسب بیزاکودیل


  به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی بیزاکودیل

  10 mg

  شیاف

  5 mg

  شیاف

  5 mg

  قرص آهسته رهش