بیزاکودیل

Bisacodyl
Bisacodyl

موارد استفاده بیزاکودیل

داروی بیزاکودیل جهت درمان یبوست، تخبیه ی کلون قبل از عمل جراحی یا معاینه تجویز می گردد.

نحوه مصرف بیزاکودیل

 • برای حفاظت از پوشش روده ای قرص، باید یک ساعت با مصرف شیر یا محصولات لبنی یا دارو های انتی اسید داشته باشد.
 • برای اثر سریع تر بهتر است با معده ی خالی و یک لیوان آب مصرف شود.
نام های تجاری خارجی
 • Alophen® [OTC]
 • Bisac-Evac™ [OTC]
 • Biscolax™ [OTC]
 • Correctol® Tablets [OTC]
 • Dacodyl™ [OTC]
 • Doxidan® [OTC]
 • Dulcolax® [OTC]
 • ex-lax® Ultra [OTC]
 • Femilax™ [OTC]
 • Fleet® Bisacodyl [OTC]
 • Fleet® Stimulant Laxative [OTC]
 • Veracolate® [OTC]
دسته دارویی

ملین، محرک

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Neither bisacodyl nor its active metabolite (BHPM) were detectable in breast milk following administration of bisacodyl 10 mg once daily for 7 days to eight lactating women (limit of detection: 1 ng/mL) (Friedrich, 2011).

Genex Pharma
 • بیزاکودیل قرص انتریک کوتد خوراکی 5 mg (قرص انتریک کوتد بیزاکودیل)
 • Kwality Pharmaceuticals Ltd.
 • دوسالاکس قرص انتریک کوتد خوراکی 5 mg (قرص انتریک کوتد بیزاکودیل)
 • دوسالاکس شیاف مقعدی 10 mg (شیاف بیزاکودیل)
 • کودان شیاف مقعدی 10 mg (شیاف بیزاکودیل)
 • Roha Arzneimittel
 • بکونیس قرص انتریک کوتد خوراکی 5 mg (قرص انتریک کوتد بیزاکودیل)
 • داروسازی ابوریحان
 • بیزاکودیل شیاف مقعدی 5 mg (شیاف بیزاکودیل)
 • ایران آوند فر
 • بیزاکودیل شیاف مقعدی 10 mg (شیاف بیزاکودیل)
 • دارو سازی بهوزان
 • بیزاکودیل-بهوزان شیاف مقعدی 10 mg (شیاف بیزاکودیل)
 • ایران ناژو
 • بیزاکودیل-ناژو شیاف مقعدی 10 mg (شیاف بیزاکودیل)
 • بیزاکودیل-ناژو شیاف مقعدی 5 mg (شیاف بیزاکودیل)
 • داروسازی بهسا
 • بیزاکودیل بهسا شیاف مقعدی 5 mg (شیاف بیزاکودیل)
 • بیزاکودیل بهسا شیاف مقعدی 10 mg (شیاف بیزاکودیل)
 • Sanofi
 • دولکولاکس شیاف مقعدی 10 mg (شیاف بیزاکودیل)
 • Sopharma Ad
 • بیزاکودیل سوفارما شیاف مقعدی 10 mg (شیاف بیزاکودیل)
 • شیر یا محصولات لبی ممکن است باعث از بین رفتن پوشش روده ای قرص شود و تحریک دستگاه گوارش را افزایش دهد.