بیپریدین

Biperiden

مشخصات داروی بیپریدین


 • نام های تجاری خارجی Biperiden
 • دسته دارویی بیپریدین
 • مصرف بیپریدین در بارداری

توصیه مصرف بیپریدین


 • Biperiden

تداخلات دارویی بیپریدین


برچسب بیپریدین


محصولات تجاری بیپریدین در ایران


مرهم دارو
 • بیپریدین قرص خوراکی 2 mg (قرص بی پریدن هیدروکلراید)
 • دارو سازی حکیم
 • بی پریدن-حکیم قرص خوراکی 2 mg (قرص بی پریدن هیدروکلراید)
 • لابراتوارهای شهردارو
 • بی پریدن قرص پیوسته رهش خوراکی 4 mg (قرص پیوسته رهش بی پریدن)
 • آکینکس قرص خوراکی 2 mg (قرص بی پریدن هیدروکلراید)
 • داروسازی کاسپین تأمین
 • آکینیدیک تزریقی پرنترال 5 mg/1mL (تزریقی بی پریدن لاکتات)
 • داروسازی تهران شیمی
 • نیموسکار قرص خوراکی 2 mg (قرص بی پریدن هیدروکلراید)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی بیپریدین

  5 mg/ml

  تزریقی

  2 mg

  قرص

  4 mg

  قرص طولانی رهش