بتائین

Betaine
Betaine

موارد استفاده بتائین

از پودر بتائین در درمان هوموسیستین یوری (مثل کمبود یا نقص سیستاتیون بتا سینتز، ۵،۱۰-متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز و متابولیزم کوفاکتور کوبالامین) استفاده می شود.

از پودر بتائین در درمان هوموسیستین یوری (مثل کمبود یا نقص سیستاتیون بتا سینتز، ۵،۱۰-متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز و متابولیزم کوفاکتور کوبالامین) استفاده می شود.

نحوه مصرف بتائین

می توانید با آب، آب میوه، شیر خشک، یا غذا مخلوط کنید. بتائین متابولیت کولین می باشد و در مقادیر کم در غذاهایی مثل چغندر، اسفناج، غلات و غذاهای دریایی موجود است. 

نام های تجاری خارجی
 • Cystadane®
دسته دارویی

هموسیستینوری، ترکیب درمان کننده

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Betaine is found naturally in human breast milk. The influence from betaine therapy is unknown.

Special Products Limited
 • بتایین پودر برای تهیه محلول خوراکی 1 g 180g(پودر برای تهیه محلول بتائین)
 • آمبتایین پودر برای تهیه محلول خوراکی 1 g 100g(پودر برای تهیه محلول بتائین)
 • آمبتایین پودر برای تهیه محلول خوراکی 1 g 180g(پودر برای تهیه محلول بتائین)
 • Orphan Europe Sarl
 • سیستادان پودر برای تهیه محلول خوراکی 1 g 180g(پودر برای تهیه محلول بتائین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  1 g

  پودر برای تهیه محلول


  داروهای مرتبط