بتاهیستین

Betahistine
Betahistine

موارد استفاده بتاهیستین

قرص بتاهیستین در درمان بیماری منییر (MD - شایع ترین دلیل سرگیجه) برای کاهش قسمت های سرگیجه تجویز می گردد.

نحوه مصرف بتاهیستین

بهتر است با غذا مصرف شود
نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

آگونیست هیستامین H1

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
روزدارو
 • بتاهیستین 8 میلی گرم(قرص بتاهیستین دی هیدروکلراید)
 • لابراتوارهای شهردارو
 • بتاهیستین 8 میلی گرم(قرص بتاهیستین دی هیدروکلراید)
 • بتاهیستین 16 میلی گرم(قرص بتاهیستین)
 • Abbott Healthcare Products
 • بتاسرک 8 میلی گرم(قرص بتاهیستین دی هیدروکلراید)
 • بتاسرک 16 میلی گرم(قرص بتاهیستین)
 • داروسازی امین
 • آمی بت 8 میلی گرم(قرص بتاهیستین دی هیدروکلراید)
 • اکتوورکو
 • اکتوسرک 8 میلی‌گرم(قرص بتاهیستین دی هیدروکلراید)
 • اکتوسرک 16 میلی‌گرم(قرص بتاهیستین)
 • دارو سازی حکیم
 • بتاهیستین- حکیم 8 میلی گرم(قرص بتاهیستین دی هیدروکلراید)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  16 mg

  قرص

  8 mg

  قرص