بتاهیستین

Betahistine
Betahistine

موارد استفاده بتاهیستین

قرص بتاهیستین در درمان بیماری منییر (MD - شایع ترین دلیل سرگیجه) برای کاهش قسمت های سرگیجه تجویز می گردد.

نحوه مصرف بتاهیستین

بهتر است با غذا مصرف شود
نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

آگونیست هیستامین H1

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
روزدارو
 • بتاهیستین قرص خوراکی 8 mg (قرص بتاهیستین دی هیدروکلراید)
 • لابراتوارهای شهردارو
 • بتاهیستین قرص خوراکی 16 mg (قرص بتاهیستین)
 • دارو سازی حکیم
 • بتاهیستین-حکیم قرص خوراکی 8 mg (قرص بتاهیستین دی هیدروکلراید)
 • Abbott Healthcare Products
 • بتاسرک قرص خوراکی 16 mg (قرص بتاهیستین)
 • بتاسرک قرص خوراکی 8 mg (قرص بتاهیستین دی هیدروکلراید)
 • داروسازی امین
 • آمی بت قرص خوراکی 8 mg (قرص بتاهیستین دی هیدروکلراید)
 • اکتوورکو
 • اکتوسرک قرص خوراکی 8 mg (قرص بتاهیستین دی هیدروکلراید)
 • اکتوسرک قرص خوراکی 16 mg (قرص بتاهیستین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  16 mg

  قرص

  8 mg

  قرص