براکتنت

Beractant
Beractant

موارد استفاده براکتنت

برای موارد مصرف داروی براکتنت می توان به موراد زیر اشاره کرد:

 1. پیشگیری و درمان سندروم زجر تنفسی در نوزادان نارس 
 2. درمان پیشگیری کننده: نوزادان دارای وزن کمتر از ۱۲۵۰ گرم که در معرض خطر کمبود سورفاکتانت هستند (۱۵ دقیقه قبل از تولد استفاده شود).
 3. درمان نجات دهنده: درمان سندروم زجر تنفسی تائید شده در نوزادان توسط x-ray و نیازمند تنفس مکانیکی (به سرعت طی ۸ ساعت از تولد استفاده شود)
نام های تجاری خارجی
 • Survanta®
دسته دارویی

سورفکتانت ریوی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
Abbott Laboratories
 • سورونتا سوسپانسیون تزریقی داخل تراشه ای 25 mg/1mL 8mL(سوسپانسیون تزریقی برکتانت)
 • Abbvie
 • سورونتا سوسپانسیون تزریقی داخل تراشه ای 25 mg/1mL 4mL(سوسپانسیون تزریقی برکتانت)
 • تک زیما دارو البرز
 • برکسورف سوسپانسیون تزریقی داخل تراشه ای 25 mg/1mL 4mL(سوسپانسیون تزریقی برکتانت)
 • برکسورف سوسپانسیون تزریقی داخل تراشه ای 25 mg/1mL 8mL(سوسپانسیون تزریقی برکتانت)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  15 mg

  کپسول نرم

  25 mg/ml

  سوسپانسیون تزریقی


  داروهای مرتبط