بنزیل بنزوات

Benzyl Benzoate

مشخصات داروی بنزیل بنزوات


  • نام های تجاری خارجی Benzyl Benzoate
  • دسته دارویی بنزیل بنزوات
  • مصرف بنزیل بنزوات در بارداری

توصیه مصرف بنزیل بنزوات


  • Benzyl Benzoate

تداخلات دارویی بنزیل بنزوات


به اشتراک بگذارید


*** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


اثربخشی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

راحتی در استفاده

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

رضایتمندی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره
هیچ نظری ثبت نشده است.
هیچ پرسشی ثبت نشده است.

اشکال دارویی بنزیل بنزوات

-

بالک

25 %

لوسیون