بنزوئیل پروکساید+کلیندامایسین

Benzoyl Peroxide+Clindamycin

مشخصات داروی بنزوئیل پروکساید+کلیندامایسین


 • نام های تجاری خارجی Benzoyl Peroxide+Clindamycin
  • Acanya®
  • BenzaClin®
  • Duac®
  • Duac® CS [DSC]
 • دسته دارویی بنزوئیل پروکساید+کلیندامایسین
 • مصرف بنزوئیل پروکساید+کلیندامایسین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف بنزوئیل پروکساید+کلیندامایسین در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده و مصرف آن در دوران شیردهی پیشنهاد نمی شود.

توصیه مصرف بنزوئیل پروکساید+کلیندامایسین


 • Clindamycin and Benzoyl Peroxide

 • موارد استفاده بنزوئیل پروکساید+کلیندامایسین
 • ژل بنزوئیل پروکساید+کلیندامایسین جهت درمان موضعی جوش تجویز می گردد.

 • توصیه مصرف بنزوئیل پروکساید+کلیندامایسین
 • به بنزوئيل پروكسايد و کلیندامایسین هر یک جداگانه مراجعه کنید.

  به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی بنزوئیل پروکساید+کلیندامایسین

  -

  ژل


  داروهای مرتبط