استامینوفن+گایافنزین+فنیل‌افرین

Acetaminophen+Guaifensine+phenylephrine

مشخصات داروی استامینوفن+گایافنزین+فنیل‌افرین


 • نام های تجاری خارجی Acetaminophen+Guaifensine+phenylephrine
 • CCP Caffeine Free [OTC] [DSC]; GoodSense Cold & Head Congest [OTC]; GoodSense Pressure/Pain/Mucus [OTC]GoodSense Sinus Relief Max St [OTC]; GoodSense Sinus Severe Daytime [OTC]; Mucinex Fast-Max Cold & Sinus [OTC]; Mucinex Fast-Max [OTC]; Mucinex Sinus-Max Congestion [OTC]; Mucinex Sinus-Max Press & Pain [OTC]; Mucinex Sinus-Max [OTC]; Sudafed PE Pressure+Pain+Mucus [OTC]; Theraflu Warming Cold & Chest [OTC] [DSC]; Tylenol Cold & Head [OTC]; Tylenol Sinus Congestion/Pain [OTC] [DSC]; Tylenol Sinus Severe [OTC]

 • دسته دارویی استامینوفن+گایافنزین+فنیل‌افرین
 • مصرف استامینوفن+گایافنزین+فنیل‌افرین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: Refer to individual agents.

توصیه مصرف استامینوفن+گایافنزین+فنیل‌افرین


 • Acetaminophen+Guaifensine+phenylephrine

برچسب استامینوفن+گایافنزین+فنیل‌افرین


محصولات تجاری استامینوفن+گایافنزین+فنیل‌افرین در ایران


داروسازی خوارزمی
 • استامینوفن /گایافنزین/ فنیل افرین شربت خوراکی 125 mg/50 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / گایافنزین / فنیل افرین)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی استامینوفن+گایافنزین+فنیل‌افرین

  -

  شربت


  از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
  صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
  عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲