باسیتراسین

Bacitracin
Bacitracin

موارد استفاده باسیتراسین

باسیتراسین در درمان عفونت باکتریایی (شامل باسیل های گرم مثبت) تجویز می شود.

به دلیل خطر سمیت مصرف سیستمیک و شستشو با آن، بایستی محدود به شرایطی باشد که استفاده از جایگزین امکان پذیر نباشد. 

توصیه مصرف باسیتراسین

در حین مصرف باسیتراسین خوراکی/عضلانی، مایعات کافی مصرف کنید، مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود.

عوارض جانبی مصرف باسیتراسین خوراکی/عضلانی موارد ذیل است که در صورت بروز هر یک، علائم را به پزشک خود گزارش کنید:

 • راش
 • قرمزی
 • خارش
 • تغییر الگوی ادراری
 • سرگیجه شدید
 • تورم صورت و لب
 • درد قفسه سینه و احساس فشار در قفسه سینه
 • تهوع و استفراغ شدید
 • کاهش اشتها

در حین مصرف قطره باسیتراسین چشمی، به موارد زیر توجه کنید:

 1. آن را طبق دستور مشخص شده در چشم خود بریزید.
 2. دست ها را قبل از استفاده بشویید.
 3. به آرامی پلک پایین را بکشید، و یک قطره داخل پلک پایین خود بریزید.
 4. چشم ها را ببندید و کاسه چشم را به همه جهات بچرخانید.

قطره باسیتراسین ممکن است تاری دید ایجاد کند. هرگونه عوارض جانبی شامل راش، خارش، تورم صورت و لب، سوزش یا درد در چشم، بدتر شدن شرایط یا عدم بهبود آن را گزارش کنید. 

جهت مصرف باسیتراسین موضعی، یک لایه نازک طبق دستور در محل مورد نظر استفاده کنید. می توانید از یک بانداژ استریل منفذدار استفاده کنید (از پانسمان بازدارنده استفاده نکنید).

باسیتراسین موضعی را بیش از یک هفته استفاده نکنید، مگر اینکه توسط درمانگر پیشنهاد شود. 

نام های تجاری خارجی
 • Baciguent® [OTC]
 • BACiiM™
دسته دارویی

آنتی‌بیوتیک، متفرقه

آنتی‌بیوتیک، چشمی

آنتی‌بیوتیک، موضعی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

It is unknown if bacitracin is distributed in human milk. The minimal absorption after topical use should limit the amount of medication available for transfer.

دارو سازی فارابی
 • آزیترومایسین 250(کپسول آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین 250(قرص آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین 500(قرص آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین 500(کپسول آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین 200 میلی گرم در 5 میلی لیتر 30 میلی لیتر(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین 100 میلی گرم در 5 میلی لیتر 30 میلی لیتر(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • آزیترومایسین 500 میلی گرم(قرص آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین 250 میلی گرم(کپسول آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین 200 میلی گرم در 5 میلی لیتر 30 میلی لیتر(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • داروسازی تولید دارو
 • آزیترومایسین 250 میلی گرم(کپسول آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین 200 میلی گرم در5 میلی لیتر - 30 میلی لیتر(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • دارو سازی سها
 • آزیترومایسین 250 سها(کپسول آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین 500 سها(قرص آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین 500 سها(کپسول آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین 250 سها(قرص آزیترومایسین)
 • داروسازی آریا
 • آزیترومایسین آریا 250(کپسول آزیترومایسین)
 • Farmoz - Sociedade Tecnico Medicinal S.a.
 • آزیترومایسین فارموز 500 میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی آزیترومایسین)
 • روزدارو
 • آزیترومایسین 500 میلی گرم(قرص آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین 250 میلی گرم(قرص آزیترومایسین)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • آزیترومایسین 500 - عبیدی(قرص آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین 250- عبیدی(قرص آزیترومایسین)
 • داروسازی خوارزمی
 • آزیترومایسین 500 میلی گرم(قرص آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین 250 میلی گرم(قرص آزیترومایسین)
 • لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
 • آزیترومایسین-شفا 250(کپسول آزیترومایسین)
 • تولید مواد داروئی درسا دارو
 • آزیترومایسین 100میلی گرم در 5 میلی لیتر-30 میلی لیتر(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین 200 میلی گرم در 5 میلی لیتر-15 میلی لیتر(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • آزیترودر 250(کپسول آزیترومایسین)
 • آزیترودر 500(کپسول آزیترومایسین)
 • داروسازی ثنامد
 • آزیترومایسین 250 - ثنامد(کپسول آزیترومایسین)
 • داروسازی تهران شیمی
 • آزیروسین 200 میلی گرم در 5 میلی لیتر -30 میلی لیتر(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • آزیروسین 250میلی گرم(قرص آزیترومایسین)
 • آزیروسین 250میلی گرم(کپسول آزیترومایسین)
 • آزیروسین 500 میلی گرم(قرص آزیترومایسین)
 • آزیروسین 100میلی گرم در 5 میلی لیتر 30 میلی لیتر(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • کیهان دارو شیمی
 • آزیتروکی ۲۵۰(قرص آزیترومایسین)
 • داروسازی اکسیر
 • زیمکسیر 100 میلی گرم در 5 میلی لیتر 30 میلی لیتر(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • زیمکسیر 200 میلی گرم در 5 میلی لیتر30 میلی لیتر(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • زیمکسیر 500(کپسول آزیترومایسین)
 • زیمکسیر250(کپسول آزیترومایسین)
 • سجاد داروی شرق
 • زیتروسد 500(کپسول آزیترومایسین)
 • زیتروسد 250(کپسول آزیترومایسین)
 • Inca-pharm S.r.l.
 • آزیلانگ 500 میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی آزیترومایسین)
 • آزیلونگ 500 میلیگرم ویال(پودر برای تهیه محلول تزریقی آزیترومایسین)
 • Laboratoires Thea
 • آزیتر 15 میلی گرم در گرم(قطره، محلول آزیترومایسین)
 • Pfizer Italia Srl
 • زیترومکس 200 میلی گرم در 5 میلی لیتر(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • زیترومکس 200 میلی گرم در 5 میلی لیتر(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • Pfizer
 • زیترومکس اس دی 2 گرم(پودر برای تهیه محلول آزیترومایسین)
 • Laboratrios Basi
 • ویال آزیترومایسینا باسی 500 میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی آزیترومایسین)
 • دارو سازی تسنیم
 • آزپین 250 میلی گرم(قرص آزیترومایسین)
 • آزپین 500 میلی گرم(قرص آزیترومایسین)
 • لابراتوارهای سینا دارو
 • آزیترکس 1 درصد 2/5 میلی لیتر چشمي(قطره، محلول آزیترومایسین)
 • Cipla
 • آزی 500 میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی آزیترومایسین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  500 U/g

  پماد


  داروهای مرتبط