آزیترومایسین

Azithromycin

مشخصات داروی آزیترومایسین


 • نام های تجاری خارجی Azithromycin
  • Zithromax®
  • Zithromax® TRI-PAK™
  • Zithromax® Z-PAK®
  • Zmax®
  • AzaSite®
 • دسته دارویی آزیترومایسین
 • مصرف آزیترومایسین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.
 • مصرف آزیترومایسین در شیردهی
 • این دارو در شیر ترشح می شود بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف آزیترومایسین


 • Azithromycin (Systemic)

 • موارد استفاده آزیترومایسین
 • کپسول آزیترومایسین جهت درمان عفونت گوش میانی، درمان عفونت گلو و لوزه ها، درمان عفونت مجاری تنفسی فوقانی و تحتانی، درمان عفونت پوستی و ساختارهای وابسته به پوست، درمان عفونت های منتقل شده از راه جنسی تجویز می گردد.

 • توصیه مصرف آزیترومایسین
  1. آزیترومایسین در صورتی که تزریق وریدی شود، بایستی هر گونه درد، سوزش، تورم در محل تزریق را گزارش کنید.
  2. سوسپانسیون خوراکی پیوسته آزیترومایسین رهش را  ۱ ساعت قبل از غذا یا ۲ ساعت بعد از غذا استفاده کنید.
  3. سوسپانسیون سریع رهش آزیترومایسین می تواند با غذا یا بدون غذا مصرف شود.
  4. می توانید فرم قرص آن را با غذا مصرف کنید تا عوارض گوارشی آن کاهش یابد.
  5. مایعات به اندازه کافی مصرف کنید، مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود.
  6. در صورتی که جهت درمان بیماری های منتقله از راه جنسی استفاده می کنید، پیشنهادات درمانگر خود را در خصوص رابطه جنسی و راه های پیشگیری از انتقال آن استفاده کنید.

  عوارض جانبی مصرف آزیترومایسین

  ممکن است ناراحتی شکمی موقتی، اسهال و سردرد ایجاد کند. علایم اضافی عفونت ( مثل درد در گلو یا واژن، ترشحات واژن، تبی که خوب نشود، استفراغ شدید، مدفوع بدبو) را گزارش کنید. 

 • نحوه مصرف آزیترومایسین
  1. برخی  از فرآورده های آزیترومایسین حاوی سدیم و/یا سوکروز می باشند.
  2. سوسپانسیون خوراکی سریع رهش آزیترومایسین را می توانید با غذا یا بدون غذا استفاده کنید.
  3. سوسپانسیون خوراکی پیوسته رهش آزیترومایسین را بایستی با معده خالی، ۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا مصرف کنید.
  4. قرص آزیترومایسین می تواند با غذا مصرف شود تا عوارض گوارشی آن کاهش یابد.
  • Azithromycin (Ophthalmic)

 • موارد استفاده آزیترومایسین
 • قطره چشمی آزیترومایسین جهت درمان التهاب ملتحمه چشم تجویز می گردد.

 • توصیه مصرف آزیترومایسین
  1. بطری حاوی قطره چشمی آزیترومایسین را قبل از هر بار استفاده تکان دهید.
  2. دست ها را قبل و بعد از استفاده بشویید.
  3. سر را به عقب برگردانید و یک قطره در چشم آسیب دیده بریزید.
  4. نباید لنز چشمی در هنگام استفاده از قطره بپوشید.

  عوارض مصرف قطره چشمی آزیترومایسین

  ممکن است سوزش چشم را تجربه کنید، در صورت ادامه یافتن درمانگر خود را با خبر سازید. 

  تداخلات دارویی آزیترومایسین


  • Azithromycin (Systemic)

  میزان و سرعت جذب گوارشی بر اساس فرمولاسیون تغییر می کند. سوسپانسیون آزیترومایسین نسبت به قرص جذب آن بطور قابل توجهی (۴۶%) افزایش می یابد. 

  برچسب آزیترومایسین


  محصولات تجاری آزیترومایسین در ایران


  صنعتی کیمیدارو
 • آزیترومایسین قرص خوراکی 250 mg (قرص آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین کپسول خوراکی 250 mg (کپسول آزیترومایسین)
 • زیتروکم پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 200 mg/5mL 30mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • زیتروکم پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 200 mg/5mL 15mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • داروسازی خوارزمی
 • آزیترومایسین قرص خوراکی 500 mg (قرص آزیترومایسین)
 • زيتوسيدال کپسول خوراکی 250 mg (کپسول آزیترومایسین)
 • زیتوسیدال قرص خوراکی 250 mg (قرص آزیترومایسین)
 • زيتوسيدال قرص خوراکی 500 mg (قرص آزیترومایسین)
 • داروسازی آنی درمان
 • آزیترومایسین کپسول خوراکی 500 mg (کپسول آزیترومایسین)
 • دارو سازی سها
 • آزیترومایسین سها کپسول خوراکی 250 mg (کپسول آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین سها قرص خوراکی 500 mg (قرص آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین سها کپسول خوراکی 500 mg (کپسول آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین سها قرص خوراکی 250 mg (قرص آزیترومایسین)
 • داروسازی ثنامد
 • آزیترومایسین-ثنامد کپسول خوراکی 250 mg (کپسول آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین - ثنامد قرص خوراکی 500 mg (قرص آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین - ثنامد قرص خوراکی 250 mg (قرص آزیترومایسین)
 • لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
 • آزیترومایسین-شفا قرص خوراکی 250 mg (قرص آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین-شفا کپسول خوراکی 250 mg (کپسول آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین-شفا قرص خوراکی 500 mg (قرص آزیترومایسین)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • آزیترومایسین-عبیدی قرص خوراکی 500 mg (قرص آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین-عبیدی قرص خوراکی 250 mg (قرص آزیترومایسین)
 • داروسازی آریا
 • آزیترومایسین آریا کپسول خوراکی 250 mg (کپسول آزیترومایسین)
 • دارو سازی فارابی
 • آزیترومایسین پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 100 mg/5mL 30mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 200 mg/5mL 30mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • زیتروفار پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 200 mg/5mL 30mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • آفا شیمی
 • آزیترومایسین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی آزیترومایسین)
 • زیتروترکس پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی آزیترومایسین)
 • تولید مواد داروئی درسا دارو
 • آزیترومایسین پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 200 mg/5mL 15mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • آزیترودر پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 200 mg/5mL 15mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • آزیترودر کپسول خوراکی 250 mg (کپسول آزیترومایسین)
 • آزیترودر کپسول خوراکی 500 mg (کپسول آزیترومایسین)
 • آزیترودر پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 200 mg/5mL 30mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • آزیترودر پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 100 mg/5mL 30mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • داروسازی تهران شیمی
 • آزیروسین پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 200 mg/5mL 30mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • آزیروسین قرص خوراکی 250 mg (قرص آزیترومایسین)
 • آزیروسین کپسول خوراکی 250 mg (کپسول آزیترومایسین)
 • آزیروسین پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 100 mg/5mL 30mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • آزیروسین قرص خوراکی 500 mg (قرص آزیترومایسین)
 • داروسازی اکسیر
 • زیمکسیر پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 100 mg/5mL 30mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • زیمکسیر کپسول خوراکی 250 mg (کپسول آزیترومایسین)
 • زیمکسیر پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 200 mg/5mL 30mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • زیمکسیر کپسول خوراکی 500 mg (کپسول آزیترومایسین)
 • زیمکسیر قرص خوراکی 500 mg (قرص آزیترومایسین)
 • کیهان دارو شیمی
 • آزیتروکی قرص خوراکی 250 mg (قرص آزیترومایسین)
 • دارویی بهین پاد
 • آزیکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 200 mg/5mL 15mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • سجاد داروی شرق
 • زیتروسد کپسول خوراکی 500 mg (کپسول آزیترومایسین)
 • زیتروسد کپسول خوراکی 250 mg (کپسول آزیترومایسین)
 • Inca-pharm S.r.l.
 • آزیلانگ پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی آزیترومایسین)
 • Pfizer Italia Srl
 • زیترومکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 200 mg/5mL 15mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • زیترومکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 200 mg/5mL 22.5mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • Cipla
 • آزی پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی آزیترومایسین)
 • دارو سازی تسنیم
 • آزپین قرص خوراکی 500 mg (قرص آزیترومایسین)
 • آزپین قرص خوراکی 250 mg (قرص آزیترومایسین)
 • ویستا تجارت پارس
 • زیتروستا پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 200 mg/5mL 30mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • Laboratrios Basi
 • آزیترومایسینا باسی پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی آزیترومایسین)
 • Pfizer
 • زیترومکس اس دی برای تهیه سوسپانسیون پیوسته رهش خوراکی 2 g (برای تهیه سوسپانسیون پیوسته رهش آزیترومایسین)
 • زیترومکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 200 mg/5mL 30mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون آزیترومایسین)
 • زیترومکس قرص خوراکی 500 mg (قرص آزیترومایسین)
 • Laboratoires Thea
 • ازیتر محلول، قطره چشمی 1.5 % 0.25g(محلول، قطره آزیترومایسین دی هیدرات)
 • لابراتوارهای سینا دارو
 • آزیترکس محلول، قطره چشمی 1 % 2.5mL(محلول، قطره آزیترومایسین دی هیدرات)
 • مهبان دارو
 • زیتروبان کپسول خوراکی 500 mg (کپسول آزیترومایسین)
 • زیتروبان کپسول خوراکی 250 mg (کپسول آزیترومایسین)
 • کارخانجات دارو پخش
 • آزیترومایسین داروپخش قرص خوراکی 250 mg (قرص آزیترومایسین)
 • آزیترومایسین داروپخش قرص خوراکی 500 mg (قرص آزیترومایسین)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی آزیترومایسین

  500 mg

  کپسول نرم

  250 mg

  کپسول نرم

  500 mg

  پودر برای تزریق

  2 g

  پودر برای تهیه محلول

  1 g

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  100 mg/ml

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  200 mg/ml

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  1 %

  محلول/قطره

  1.5 .%

  محلول/قطره

  250 mg

  قرص

  500 mg

  قرص


  داروهای مرتبط