آمیلوراید و هیدروکلرتیازید

Amiloride and Hydrochlorothiazide

مشخصات داروی آمیلوراید و هیدروکلرتیازید


 • نام های تجاری خارجی Amiloride and Hydrochlorothiazide
 • دسته دارویی آمیلوراید و هیدروکلرتیازید
 • مصرف آمیلوراید و هیدروکلرتیازید در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.
 • مصرف آمیلوراید و هیدروکلرتیازید در شیردهی
 • این دارو در شیر ترشح می شود و مصرف آن در دوران شیردهی منع شده است.

توصیه مصرف آمیلوراید و هیدروکلرتیازید


 • Amiloride and Hydrochlorothiazide

 • موارد استفاده آمیلوراید و هیدروکلرتیازید
 • آمیلوراید و هیدروکلرتیازید در دسته مدر نگهدارنده پتاسیم بوده و یک داروی ضد فشار خون به حساب می آید.

 • توصیه مصرف آمیلوراید و هیدروکلرتیازید
 • جهت مشاهده توصیه مصرف به داروی هیدروکلروتیازید و آمیلوراید جداگانه مراجعه شود.

 • نحوه مصرف آمیلوراید و هیدروکلرتیازید
 • همراه با غذا مصرف شود.

  به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی آمیلوراید و هیدروکلرتیازید