آمیلوراید و هیدروکلرتیازید

Amiloride and Hydrochlorothiazide

مشخصات داروی آمیلوراید و هیدروکلرتیازید


 • نام های تجاری خارجی Amiloride and Hydrochlorothiazide
 • دسته دارویی آمیلوراید و هیدروکلرتیازید
 • مصرف آمیلوراید و هیدروکلرتیازید در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.
 • مصرف آمیلوراید و هیدروکلرتیازید در شیردهی
 • این دارو در شیر ترشح می شود و مصرف آن در دوران شیردهی منع شده است.

توصیه مصرف آمیلوراید و هیدروکلرتیازید


 • Amiloride and Hydrochlorothiazide

 • موارد استفاده آمیلوراید و هیدروکلرتیازید
 • آمیلوراید و هیدروکلرتیازید در دسته مدر نگهدارنده پتاسیم بوده و یک داروی ضد فشار خون به حساب می آید.

 • توصیه مصرف آمیلوراید و هیدروکلرتیازید
 • جهت مشاهده توصیه مصرف به داروی هیدروکلروتیازید و آمیلوراید جداگانه مراجعه شود.

 • نحوه مصرف آمیلوراید و هیدروکلرتیازید
 • همراه با غذا مصرف شود.

  به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی آمیلوراید و هیدروکلرتیازید


  از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
  صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
  عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲