آرتی کایین و اپی نفرین

Articaine and Epinephrine

مشخصات داروی آرتی کایین و اپی نفرین


 • نام های تجاری خارجی Articaine and Epinephrine
  • Articadent™
  • Orabloc™™
  • Septocaine® with epinephrine 1:100,000
  • Septocaine® with epinephrine 1:200,000
  • Zorcaine™
 • دسته دارویی آرتی کایین و اپی نفرین
 • مصرف آرتی کایین و اپی نفرین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف آرتی کایین و اپی نفرین در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف آرتی کایین و اپی نفرین


 • Articaine and Epinephrine

 • موارد استفاده آرتی کایین و اپی نفرین
 • از موارد مصرف داروی آرتی کایین و اپی نفرین می توان به ایجاد بی حسی در پروسه های دندان پزشکی ساده و پیچیده اشاره نمود.

 • توصیه مصرف آرتی کایین و اپی نفرین
 • به داروی آرتی کایین و اپی نفرین جداگانه مراجعه کنید.

  به اشتراک بگذارید