زینک اکسید

Zinc Oxide
Zinc Oxide

موارد استفاده زینک اکسید

محافظت پوست در برابر خارش و سایش، تسکین دهنده و محافظت کننده در درمان پوست قاش خورده، راش ناشی از پوشک

نام های تجاری خارجی
 • Ammens® Original Medicated [OTC]
 • Ammens® Shower Fresh [OTC]
 • Balmex® [OTC]
 • Boudreaux's® Butt Paste [OTC]
 • Critic-Aid Skin Care® [OTC]
 • Desitin® Creamy [OTC]
 • Desitin® [OTC]
دسته دارویی

محصولات پوستی موضعی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
فارماشیمی
 • زینک اکساید پماد موضعی 25 % 30g(پماد زینک اکساید)
 • کیش مدیفارم
 • زینک اکساید مدیفارم پماد موضعی 25 % 30g(پماد زینک اکساید)
 • داروئی ارایشی وبهداشتی مینو
 • زینک اکساید مینو پماد موضعی 25 % 30g(پماد زینک اکساید)
 • داروسازی کاسپین تأمین
 • ایپوزینک پماد موضعی 25 % 30g(پماد زینک اکساید)
 • سبحان دارو
 • کالازینتول پماد موضعی 0.44 g/20.625 g/10 g/100 g 70g(پماد منتول / زینک اکساید / کالامین)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • اسکین پروتکتانت پماد موضعی 0.44 g/20.625 g/10 g/100 g 15g(پماد منتول / زینک اکساید / کالامین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  25 %

  پماد

  -

  بالک


  داروهای مرتبط