واکسن تب زرد

Yellow Fever Vaccine
Yellow Fever Vaccine

موارد استفاده واکسن تب زرد

ایجاد ایمنی فعال علیه ویروس تب زرد در افرادی که در مناطقی که این ویروس وجود دارد زندگی میکنند یا به این مناطق سفر میکنند یا در افرادی که در آزمایشگاه در مغرض این ویروس قرار میگیرند. واکسیناسیون ممکن است برای مسافران بین المللی لازم باشد.

کمیته نظارت بر ایمنی سازی برای افراد زیر واکسیناسیون را پیشنهاد میکند:

 افرادی که در مناطقی که خطر انتقال ویروس تب زرد وجود دارد زندگی میکنند یا به این مناطق سفر میکنند.

افرادی که به مناطقی سفر میکنند که برای سفرهای بین المللی قانون واکسیناسیون دارند.

پرسنل آزمایشگاهی که در معرض ویروس تب زرد یا آماده سازی واکسن آن قرار دارند. 

توصیه مصرف واکسن تب زرد

ممکن است علائم شبه آنفولانزا(مانند سرفه، تب، درد عضلات و مفاصل، خستگی و سردرد) و تحریک پذیری محل تزریق را تجربه کنید. در صورت ادامه دار شدن علائم به پزشک خود اطلاع دهید.

نام های تجاری خارجی
  • YF-VAX®
دسته دارویی

واکسن، زنده (ویروسی)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Laboratory confirmed transmission of 17DD yellow fever vaccine virus via breast-feeding has been documented. Yellow fever vaccine was administered to a nursing mother 15 days postpartum. She was exclusively breast-feeding her newborn. Eight days after maternal vaccination, the infant developed a fever, was irritable, refused to nurse, then was hospitalized for seizures the next day. Yellow fever virus specific to the vaccine and IgM antibodies were detected in the newborn CSF. The child was discharged after 24 days in the hospital; growth and neurodevelopment were normal through 6 months of age. Breast-feeding is contraindicated by the manufacturer, particularly in infants <9 months of age. Breast-feeding does not adversely affect immunization.

Sanofi Pasteur
  • استاماریل تزریقی پرنترال 1 {dose} (تزریقی واکسن تب زرد)
  • اشکال دارویی موجود در ایران

    -

    تزریقی


    داروهای مرتبط