ویتامین کا1

Vitamin K1

مشخصات داروی ویتامین کا1


 • نام های تجاری خارجی Vitamin K1
 • US: Mephyton
  Canada: AquaMEPHYTON; Konakion; Mephyton

 • دسته دارویی ویتامین کا1
 • مصرف ویتامین کا1 در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف ویتامین کا1


 • Vitamin K1

محصولات تجاری ویتامین کا1 در ایران


داروئی ارایشی وبهداشتی مینو
 • ویتامین کا1-مینو قرص خوراکی 10 mg (قرص ویتامین کا1 (فیتومنادیون))
 • Polfa Warszawa
 • ویتامین کا1 قرص خوراکی 10 mg (قرص ویتامین کا1 (فیتومنادیون))
 • دارو سازی اسوه
 • اسوه-ویتامین کا1 تزریقی پرنترال 10 mg/1mL (تزریقی ویتامین کا1 (فیتومنادیون))
 • اسوه-ویتامین کا1 تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 0.5mL(تزریقی ویتامین کا1 (فیتومنادیون))
 • Daewon Pharm
 • ویتامین کا1 تزریقی پرنترال 10 mg/1mL (تزریقی ویتامین کا1 (فیتومنادیون))
 • Laboratoires Sterop
 • ویتامین کا1 استروپ تزریقی پرنترال 10 mg/1mL (تزریقی ویتامین کا1 (فیتومنادیون))
 • Roche
 • کوناکیون ام ام تزریقی پرنترال 10 mg/1mL (تزریقی ویتامین کا1 (فیتومنادیون))
 • کوناکیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL (تزریقی ویتامین کا1 (فیتومنادیون))
 • داروسازی کاسپین تأمین
 • ویکادیک تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 0.5mL(تزریقی ویتامین کا1 (فیتومنادیون))
 • ویکادیک تزریقی پرنترال 10 mg/1mL (تزریقی ویتامین کا1 (فیتومنادیون))
 • Bb Pharma
 • کاناویت تزریقی پرنترال 10 mg/1mL (تزریقی ویتامین کا1 (فیتومنادیون))
 • Polfa Tarchomin S A
 • ویتاکن قرص خوراکی 10 mg (قرص ویتامین کا1 (فیتومنادیون))
 • برچسب ویتامین کا1


  به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی ویتامین کا1

  10 mg/ml

  تزریقی

  2 mg/ml

  تزریقی

  10 mg

  قرص

  10 mg

  قرص جویدنی