ويتامين اي

Vitamin E
Vitamin E

موارد استفاده ويتامين اي

یک ویتامین محلول درچربی با خاصیت آنتی اکسیدانی است و به عنوان مكمل غذايي تجویز می شود.

نام های تجاری خارجی
 • Alph-E [OTC]
 • Alph-E-Mixed [OTC]
 • Aqua Gem-E™ [OTC]
 • Aquasol E® [OTC]
 • d-Alpha Gems™ [OTC]
 • E-Gems® Elite [OTC]
 • E-Gems® Plus [OTC]
 • E-Gems® [OTC]
 • E-Gem® Lip Care [OTC]
 • E-Gem® [OTC]
 • Ester-E™ [OTC]
 • Gamma E-Gems® [OTC]
 • Gamma-E PLUS [OTC]
 • High Gamma Vitamin E Complete™ [OTC]
 • Key-E® Kaps [OTC]
 • Key-E® Powder [OTC]
 • Key-E® [OTC]
دسته دارویی

ویتامین، محلول در چربی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

A/C (dose exceeding RDA recommendation)

شیردهی
دارو سازی اسوه
 • اسوه-ویتامین ای تزریقی پرنترال 100 [iU]/1mL (تزریقی ویتامین ای)