ویتامین سی

Vitamin C

مشخصات داروی ویتامین سی


 • نام های تجاری خارجی Vitamin C
 • US: Acerola C 500 [OTC]; Asco-Tabs-1000 [OTC]; Ascocid [OTC]; Ascocid-ISO-pH [OTC]; BProtected Vitamin C [OTC]; C-500 [OTC]; C-Time [OTC]; Cemill SR [OTC]; Cemill [OTC]; Chew-C [OTC]; Fruit C 500 [OTC]; Fruit C [OTC]; Fruity C [OTC]; Mega-C/A Plus [DSC]; Ortho-CS 250 [DSC]; Vita-C [OTC]; VitaChew Vit C Citrus Burst [OTC]
  Canada: Ascor L 500; Vitamin C

 • دسته دارویی ویتامین سی
 • مصرف ویتامین سی در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف ویتامین سی


 • Vitamin C

برچسب ویتامین سی


محصولات تجاری ویتامین سی در ایران


داروسازی کاسپین تأمین
 • ویتامین ث تزریقی پرنترال 100 mg/1mL 5mL(تزریقی ویتامین ث)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی ویتامین سی

  -

  بالک

  100 mg/ml

  تزریقی