ویتامین سی

Vitamin C

مشخصات داروی ویتامین سی


نام های تجاری خارجی Vitamin C

US: Acerola C 500 [OTC]; Asco-Tabs-1000 [OTC]; Ascocid [OTC]; Ascocid-ISO-pH [OTC]; BProtected Vitamin C [OTC]; C-500 [OTC]; C-Time [OTC]; Cemill SR [OTC]; Cemill [OTC]; Chew-C [OTC]; Fruit C 500 [OTC]; Fruit C [OTC]; Fruity C [OTC]; Mega-C/A Plus [DSC]; Ortho-CS 250 [DSC]; Vita-C [OTC]; VitaChew Vit C Citrus Burst [OTC]
Canada: Ascor L 500; Vitamin C

دسته دارویی ویتامین سی
مصرف ویتامین سی در بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف ویتامین سی


 • Vitamin C

محصولات تجاری ویتامین سی در ایران


کارخانجات دارو پخش
 • ویتامین سی تزریقی پرنترال 100 mg/1mL 5mL(تزریقی ویتامین ث)
 • برچسب ویتامین سی


  اشکال دارویی ویتامین سی

  -

  بالک

  100 mg/ml

  تزریقی