ویتامین ب6

Vitamin B6

مشخصات داروی ویتامین ب6


 • نام های تجاری خارجی Vitamin B6
 • Neuro-K-250 T.D. [OTC]; Neuro-K-250 Vitamin B6 [OTC]; Neuro-K-50 [OTC]; Neuro-K-500 [OTC]; Pyri 500 [OTC]

 • دسته دارویی ویتامین ب6
 • مصرف ویتامین ب6 در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: A مطالعات انسانی خطری را نشان نداده اند.

توصیه مصرف ویتامین ب6


 • Vitamin B6

برچسب ویتامین ب6


محصولات تجاری ویتامین ب6 در ایران


کارخانجات دارو پخش
 • ویتامین ب6 تزریقی پرنترال 100 mg/1mL 3mL(تزریقی ویتامین ب6)
 • ویتامین ب6 تزریقی پرنترال 50 mg/1mL 2mL(تزریقی ویتامین ب6)
 • دی پی تریویت تزریقی پرنترال 100 mg/100 mg/1000 ug/3mL (تزریقی ویتامین ب1 / ویتامین ب6 / ویتامین ب12)
 • داروسازی کاسپین تأمین
 • ویبسیکس تزریقی پرنترال 100 mg/1mL 3mL(تزریقی ویتامین ب6)
 • نوروتامین تزریقی پرنترال 100 mg/100 mg/1000 ug/3mL (تزریقی ویتامین ب1 / ویتامین ب6 / ویتامین ب12)
 • ویبسیکس تزریقی پرنترال 50 mg/1mL 2mL(تزریقی ویتامین ب6)
 • Merck Kgaa
 • نوروبیون تزریقی پرنترال 100 mg/100 mg/1000 ug/3mL (تزریقی ویتامین ب1 / ویتامین ب6 / ویتامین ب12)
 • داروسازی رها اصفهان
 • راویت-بی تزریقی پرنترال 100 mg/100 mg/1000 ug/3mL (تزریقی ویتامین ب1 / ویتامین ب6 / ویتامین ب12)
 • صنعتی کیمیدارو
 • نوروبیت تزریقی پرنترال 100 mg/100 mg/1000 ug/3mL (تزریقی ویتامین ب1 / ویتامین ب6 / ویتامین ب12)
 • داروسازی زهراوی
 • ویوبیون تزریقی پرنترال 100 mg/100 mg/1000 ug/3mL (تزریقی ویتامین ب1 / ویتامین ب6 / ویتامین ب12)
 • البرز دارو
 • ویتامین ب1/ب6/ب12 تزریقی پرنترال 100 mg/100 mg/1000 ug/3mL (تزریقی ویتامین ب1 / ویتامین ب6 / ویتامین ب12)
 • نوروویم تزریقی پرنترال 100 mg/100 mg/1000 ug/3mL (تزریقی ویتامین ب1 / ویتامین ب6 / ویتامین ب12)
 • دارو سازی اسوه
 • نوروتریویت تزریقی پرنترال 100 mg/100 mg/1000 ug/3mL (تزریقی ویتامین ب1 / ویتامین ب6 / ویتامین ب12)
 • ایران هورمون
 • بنوروویت تزریقی پرنترال 100 mg/100 mg/1000 ug/3mL (تزریقی ویتامین ب1 / ویتامین ب6 / ویتامین ب12)
 • داروسازی اکسیر
 • تریبیتکس تزریقی پرنترال 100 mg/100 mg/1000 ug/3mL (تزریقی ویتامین ب1 / ویتامین ب6 / ویتامین ب12)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی ویتامین ب6

  100 mg/ml

  تزریقی

  50 mg/ml

  تزریقی