ویتامین آ+د

Vitamin A+D

مشخصات داروی ویتامین آ+د


 • نام های تجاری خارجی Vitamin A+D
  • A and D® Original [OTC]
  • Baza® Clear [OTC]
  • Sween Cream® [OTC]
 • دسته دارویی ویتامین آ+د
 • مصرف ویتامین آ+د در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.

توصیه مصرف ویتامین آ+د


 • Vitamin A and Vitamin D

 • موارد استفاده ویتامین آ+د
 • تسکین موقتی خشکی پوست، بثورات جلدی، سوختگی های خفیف، ساییدگی و حساسیت های پوستی مرتبط با مراقبت های استومای پوست

 • توصیه مصرف ویتامین آ+د
 • به هر مورد جداگانه مراجعه شود.

  به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی ویتامین آ+د

  -

  پماد


  داروهای مرتبط