ویتامین آ+د

Vitamin A+D
Vitamin A and Vitamin D

موارد استفاده ویتامین آ+د

تسکین موقتی خشکی پوست، بثورات جلدی، سوختگی های خفیف، ساییدگی و حساسیت های پوستی مرتبط با مراقبت های استومای پوست

توصیه مصرف ویتامین آ+د

به هر مورد جداگانه مراجعه شود.

نام های تجاری خارجی
  • A and D® Original [OTC]
  • Baza® Clear [OTC]
  • Sween Cream® [OTC]
دسته دارویی

محصولات پوستی موضعی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

اشکال دارویی موجود در ایران

-

پماد


داروهای مرتبط