ویتامین آ

Vitamin A
Vitamin A

موارد استفاده ویتامین آ

درمان و جلوگیری از کمبود ویتامین آ؛ در صورتیکه امکان تجویز خوراکی وجود ندارد یا بدلیل مشکلات جذب روده ای، بیمار به اندازه کافی از راه خوراکی دارو دریافت نمیکند از فرم عضلانی استفاده میشود.

توصیه مصرف ویتامین آ

با غذا مصرف شود. تهوع و استفراغ مقاوم و کاهش اشتها؛ خشکی بیش از حد پوست و لب؛ سردرد یا تحریک سیستم عصبی مرکزی؛ ریزش مو، تغییرات دید را گزارش کنید.

نام های تجاری خارجی
 • A-25 [OTC]
 • A-Natural [OTC]
 • A-Natural-25 [OTC]
 • Aquasol A®
دسته دارویی

ویتامین، محلول در چربی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

A/X (dose exceeding RDA recommendation)

شیردهی
داروسازی آریا
 • ویتامین آ آریا قرص خوراکی 50000 [iU] (قرص ویتامین آ)
 • ویتامین آ آریا قرص جویدنی خوراکی 25000 [iU] (قرص جویدنی ویتامین آ)
 • داروسازی تهران دارو
 • ویتامین آ-تداژل کپسول حاوی مایع خوراکی 50000 [iU] (کپسول حاوی مایع ویتامین آ)
 • ویتامین آ-تداژل کپسول حاوی مایع خوراکی 25000 [iU] (کپسول حاوی مایع ویتامین آ)
 • داروسازی زهراوی
 • آ-ویتین کپسول حاوی مایع خوراکی 50000 [iU] (کپسول حاوی مایع ویتامین آ)
 • آ-ویتین کپسول حاوی مایع خوراکی 25000 [iU] (کپسول حاوی مایع ویتامین آ)
 • دارو سازی اسوه
 • اسوه-ویتامین آ محلول تزریقی تزریقی 50000 [iU]/1mL (محلول تزریقی ویتامین آ)
 • ایران ناژو
 • ویتامین آ-ناژو پماد چشمی 250 [iU]/1g 5g(پماد ویتامین آ)
 • لابراتوارهای سینا دارو
 • زیروویت پماد چشمی 250 [iU]/1g 5g(پماد ویتامین آ)
 • داروسازی دانا
 • آ- ویژل کپسول حاوی مایع خوراکی 50000 [iU] (کپسول حاوی مایع ویتامین آ)
 • آ- ویژل کپسول حاوی مایع خوراکی 25000 [iU] (کپسول حاوی مایع ویتامین آ)