استامینوفن+دیفن‌ هیدرامین+فنیل‌افرین

Acetaminophen+Diphenhydramine+phenylephrine

مشخصات داروی استامینوفن+دیفن‌ هیدرامین+فنیل‌افرین


 • نام های تجاری خارجی Acetaminophen+Diphenhydramine+phenylephrine
  • Benadryl® Allergy and Cold [OTC]
  • Benadryl® Allergy and Sinus Headache [OTC]
  • Benadry® Maximum Strength Severe Allergy and Sinus Headache [OTC]
  • Cold Control PE [OTC]
  • One Tab™ Allergy & Sinus [OTC]
  • One Tab™ Cold & Flu [OTC]
  • Robitussin® Peak Cold Nighttime Multi-Symptom Cold [OTC]
  • Sudafed PE® Nighttime Cold [OTC]
  • Sudafed PE® Severe Cold [OTC]
  • Theraflu® Nighttime Severe Cold & Cough [OTC]
  • Theraflu® Sugar-Free Nighttime Severe Cold & Cough [OTC]
  • Theraflu® Warming Relief ™ Flu & Sore Throat [OTC]
  • Theraflu® Warming Relief™ Nighttime Severe Cold & Cough [OTC]
  • Tylenol® Allergy Multi-Symptom Nighttime [OTC]
  • Tylenol® Children's Plus Cold and Allergy [OTC]
 • دسته دارویی استامینوفن+دیفن‌ هیدرامین+فنیل‌افرین
 • مصرف استامینوفن+دیفن‌ هیدرامین+فنیل‌افرین در بارداری

توصیه مصرف استامینوفن+دیفن‌ هیدرامین+فنیل‌افرین


 • Acetaminophen, Diphenhydramine, and Phenylephrine

 • موارد استفاده استامینوفن+دیفن‌ هیدرامین+فنیل‌افرین
 • این دارو جهت تسکین موقت علایم تب یونجه و سرماخوردگی، شامل احتقان و درد/احساس فشار در بینی یا سینوس، سردرد، عطسه، آبریزش بینی، خارش و آبریزش چشم، گلودرد، تب، سرفه و دردهای جزیی تجویز می گردد.

 • توصیه مصرف استامینوفن+دیفن‌ هیدرامین+فنیل‌افرین
 • هر دارو جداگانه دیده شود.

 • نحوه مصرف استامینوفن+دیفن‌ هیدرامین+فنیل‌افرین
 • بدون توجه به وعده غذایی خورده شود. برخی فراورده‌ها ممکن است حاوی فنیل‌آلانین، پتاسیم و یا سدیم باشند.

  تداخلات دارویی استامینوفن+دیفن‌ هیدرامین+فنیل‌افرین


  • Acetaminophen, Diphenhydramine, and Phenylephrine

  هر دارو جداگانه دیده شود.

  به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی استامینوفن+دیفن‌ هیدرامین+فنیل‌افرین

  -

  شربت


  داروهای مرتبط