والاسیکلوویر

Valacyclovir
ValACYclovir

موارد استفاده والاسیکلوویر

قرص والاسیکلوویر جهت درمان زونا در بیماران با سیستم ایمنی نرمال، درمان زگیل تناسلی اولیه یا راجعه، سرکوب عود مجدد زگیل تناسلی و کاهش انتقال جنسی زگیل تناسلی در بیماران با سیستم ایمنی نرمال تجویز می شود. 

همچنین این قرص در سرکوب هرپس تناسلی در بیماران مبتلا به HIV؛ درمان تبخال لب و آبله مرغان در بیماران با سیستم ایمنی نرمال کاربرد دارد.

توصیه مصرف والاسیکلوویر

 1. این دارو برای درمان زگیل تناسلی نیست و مشخص نیست که بتواند از انتقال ویروس به سایرین جلوگیری کند.
 2. احتیاطات مناسب جهت جلوگیری از انتقال بیماری به سایرین اعمال شود.
 3. با اولین نشانه از زگیل تناسلی مصرف دارو آغاز شود.
 4. مایعات به میزان کافی مصرف شود مگراینکه به بیمار توصیه شده باشد که مصرف مایعات را محدود کند.

عوارض مصرف قرص والاسیکلوویر

 • ممکن است سبب سردرد، گیجی، تهوع، استفراغ یا درد شکمی شود.
 • هرگونه سختی در بلع یا تنفس و راش و کهیر فورا گزارش کنید.

نحوه مصرف والاسیکلوویر

ممکن است با یا بدون غذا مصرف شود.

نام های تجاری خارجی
 • Valtrex®
دسته دارویی

ترکیب ضد ویروس

ترکیب ضد ویروس، خوراکی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

Peak concentrations in breast milk range from 0.5-2.3 times the corresponding maternal acyclovir serum concentration. This is expected to provide a nursing infant with a dose of acyclovir equivalent to ~0.6 mg/kg/day following ingestion of valacyclovir 500 mg twice daily by the mother. Use with caution while breast-feeding.

داروسازی اوه سینا
 • والاسیکلوویر قرص خوراکی 500 mg (قرص والاسیکلوویر)
 • Kwality Pharmaceuticals Ltd.
 • والاسیکلوویر قرص خوراکی 1000 mg (قرص والاسیکلوویر)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • ویرابکس قرص خوراکی 1000 mg (قرص والاسیکلوویر)
 • ویرابکس قرص خوراکی 500 mg (قرص والاسیکلوویر)
 • باختر بیوشیمی
 • والبایوویر قرص خوراکی 1000 mg (قرص والاسیکلوویر)
 • والبایوویر قرص خوراکی 500 mg (قرص والاسیکلوویر)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  500 mg

  قرص

  1000 mg

  قرص