اورسودئوکسی کولیک اسید

Ursodeoxycholic Acid

مشخصات داروی اورسودئوکسی کولیک اسید


 • نام های تجاری خارجی Ursodeoxycholic Acid
  • Actigall®
  • Urso 250®
  • Urso Forte®
 • دسته دارویی اورسودئوکسی کولیک اسید
 • مصرف اورسودئوکسی کولیک اسید در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.
 • مصرف اورسودئوکسی کولیک اسید در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف اورسودئوکسی کولیک اسید


 • Ursodiol

 • موارد استفاده اورسودئوکسی کولیک اسید
 • Actigall: جهت حل کردن سنگ کیسه صفرا، پیشگیری از سنگ کیسه صفرا در بیماران چاق که کاهش وزن ناگهانی داشته اند. 

  Urso, Urso forte: سیروز اولیه صفراوی

 • توصیه مصرف اورسودئوکسی کولیک اسید
 • جهت کاهش عوارض احتمالی گوارشی، دارو را با غذا مصرف کنید.

  دارو بایستی ۱-۳ ماه پس از حل شدن سنگ صفراوی نیز استفاده شود، چون احتمال تشکیل سنگ می باشد. در نظر داشته باشید که برای انحلال سنگ کیسه صفرا به ماه ها درمان نیاز است.

  به سرعت هرگونه تهوع و استفراغ مداوم، درد شکمی و زرد شدن پوست یا چشم را گزارش کنید. 

  از مصرف آنتی اسید به فاصله 2 ساعت از مصرف این دارو پرهیز کنید.

 • نحوه مصرف اورسودئوکسی کولیک اسید
 • Urso و Urso forte بایستی با غذا مصرف شوند. 

  برچسب اورسودئوکسی کولیک اسید


  محصولات تجاری اورسودئوکسی کولیک اسید در ایران


  رامو فارمین
 • اورسو داکسی کولیک اسید قرص خوراکی 250 mg (قرص اورسوداکسی کولیک اسید)
 • داروسازی جالینوس
 • اورسو داکسی کولیک اسید قرص خوراکی 500 mg (قرص ارسوداکسی کولیک اسید)
 • اورسو داکسی کولیک اسید قرص خوراکی 300 mg (قرص ارسوداکسی کولیک اسید)
 • اوردلیک قرص خوراکی 500 mg (قرص ارسوداکسی کولیک اسید)
 • اوردلیک قرص خوراکی 300 mg (قرص ارسوداکسی کولیک اسید)
 • البرز دارو
 • اورسو داکسی کولیک اسید کپسول خوراکی 250 mg (کپسول ارسوداکسی کولیک اسید)
 • لابراتوارهای رازک
 • اورسودئوکسی کولیک اسید کپسول خوراکی 300 mg (کپسول ارسو داکسی کولیک اسید)
 • دارو سازی اسوه
 • اورسوکولاسید کپسول خوراکی 250 mg (کپسول ارسوداکسی کولیک اسید)
 • Losan Pharma Gmbh
 • اورسوفالک کپسول خوراکی 250 mg (کپسول ارسوداکسی کولیک اسید)
 • دارو سازی حکیم
 • اورسوکیم کپسول خوراکی 250 mg (کپسول ارسوداکسی کولیک اسید)
 • اورسوکیم کپسول خوراکی 300 mg (کپسول ارسو داکسی کولیک اسید)
 • Sofar S.p.a.
 • اورسوبیل کپسول خوراکی 300 mg (کپسول ارسو داکسی کولیک اسید)
 • اورسوبیل قرص خوراکی 300 mg (قرص ارسوداکسی کولیک اسید)
 • داروسازی امین
 • اورسوگارد کپسول خوراکی 300 mg (کپسول ارسو داکسی کولیک اسید)
 • اورسوگارد قرص خوراکی 500 mg (قرص ارسوداکسی کولیک اسید)
 • کوشان فارمد
 • اورسوفار کپسول خوراکی 300 mg (کپسول ارسو داکسی کولیک اسید)
 • اورسوفار قرص خوراکی 500 mg (قرص ارسوداکسی کولیک اسید)
 • داروسازی اکسیر
 • اورسودکس کپسول خوراکی 300 mg (کپسول ارسو داکسی کولیک اسید)
 • Abc Farmaceutici S.p.a.
 • اورسوبیل کپسول خوراکی 250 mg (کپسول ارسوداکسی کولیک اسید)
 • Laboratorio Estedi Sl
 • اورسوبیلان کپسول خوراکی 300 mg (کپسول ارسو داکسی کولیک اسید)
 • So.se.pharm Srl
 • اورسوفلور کپسول خوراکی 300 mg (کپسول ارسو داکسی کولیک اسید)
 • داروسازی ریحانه اصفهان
 • کولیکری کپسول خوراکی 300 mg (کپسول ارسو داکسی کولیک اسید)
 • اهران تجارت
 • بایلودیول کپسول خوراکی 300 mg (کپسول ارسو داکسی کولیک اسید)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی اورسودئوکسی کولیک اسید

  250 mg

  کپسول نرم

  300 mg

  کپسول نرم

  250 mg/ml

  سوسپانسیون

  250 mg

  قرص

  300 mg

  قرص

  500 mg

  قرص